Podgorica, 26. septembar 2017. – Na Balkanu se reciklira znatno manje materijala nego što je standard u Evropi, 97 % otpada završi na deponijama, dok u Austriji svega 3% otpada završi na javnim deponija, saopšteno je na uvodnoj konferenciju povodom realizacije projekta “Waste no chance! – Unapređenje zapošljivosti i radnih prava Roma sakupljača sekundarnih sirovina.

Projekat kojim će se obezbijediti bolji uslovi rada za sakupljače sekundarnih sirovina počinje krajem oktobra, trajaće 12 mjeseci i primijeniće se u Kotoru, Budvi, Tivtu i Herceg Novom saopštio je izvršni direktor nevladine organizacije Mladi Romi Samir Jaha.

“Ono što mi očekujemo kao rezultat ovog projekta je da se prije svega poboljša znanje i zdravstvena zaštita sakupljača otpada kroz nabavku opreme i obuke koju ćemo organizovati u okviru ovog projekta“, rekao je Jaha.

Jaha je istakao i da planiraju da obezbijede mašine za reciklažu, konkretno prese i vage za mjerenje, ali i alat za reciklažu i prikupljanje otpada.

“Za taj dio projekta izdvojili smo oko 17.000 eura”, rekao je Jaha. Predstavnik Delegacije Evropske unije Romain Botard rekao je da je ovo dobar način da se približimo standardima Evropske unije koji se odnose na uređenje životne sredine.

“Neophodno je da raste i da se razvija industrija reciklaže. Reciklažom otpada se bave uglavnom oni koji nemaju visok stepen obrazovanja i koji žive u neregulisanim uslovima, i država treba da im pomogne. Pomno ćemo pratiti ishode jer je nezaposlenost među Romima velika i ovo je odlična prilika da zarade novac rekao je Boitard.

Projekat pod nazivom “Unapređenje uslova rada sakupljača sekundarnih sirovina” koji sprovodi NVO Mladi Romi i Unijom slobodnih sindikata, a u saradnji sa Evropskom unijom, Ministarstvom finansija i Ministarstvom rada i socijalnog staranja koštaće 70.000 eura.