22. novembar 2016. – Radionica koja je okupila predstavnike državnih institucija i nevladinih organizacija koje se bave pitanjima zdravstvene i socijalne zaštite sa zajedničkim ciljem da se identifikuju potencijalni mehanizmi saradnje i razviju zajednički modeli i preporuke za njeno unapređenje održana je u utorak u EU Info centru.

Radionica je dio projekta “HealthUP“ koji je podržala Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori, a ima za cilj  jačanje partnerskog dijaloga i saradnje između vladinog i nevladinog sektora u oblasti zdravstva. Cilj programa, koji će naredne dvije godine sprovoditi udruženje Roditelji, Društvo za borbu protiv side Crne Gore (CAZAS) i SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica, je da se dodatno osnaže i ojačaju organizacije civilnog društva kako bi sistem zdravstvene zaštite bio efikasniji i više okrenut potrebama pacijenata.

Na radionici je predstavljena Studija o mehanizmima saradnje u vladinom i nevladinom sektoru koja je pokazala da tek manji broj zakona u oblasti zdravstva u nekom obliku definiše saradnju javnih institucija zdravstva i organizacija civilnog društva. Prema ocjeni organizacija koje se bave ovim pitanjima, njihove usluge i značajno iskustvo se ne koriste dovoljno u praksi. Iz Udruženja Roditelji su podsjetili da je efikasan i odgovoran sistem zdravstvene zaštite jedan od ključeva društveno-ekonomskog razvoja Crne Gore na putu ka članstvu u EU i očekuju da će ovaj projekat doprinijeti promociji vrijednosti i standarda EU na način što će uticati na usklađivanje javnih politika u sektoru zdravstva sa onima koje su važeće u EU.

Sadržaj ovog članka je isključiva odgovornost EU Info Centra i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.