Program Evropske unije za obrazovanje, obuku, mlade i sport Erasmus+ ostvario je rekord, kada je riječ o broju učesnika i utrošenom budžetu. Blizu 800 000 ljudi iz 44 zemlje bilo je dio programa u 2017. godini, tokom koje je EU uložila 2.6 milijardi eura, navodi se u godišnjem izvještaju Evropske Komisije o Erasmus+. Broj učesnika je porastao 10%, a budžet čak 13 procenata u odnosu na 2016. godinu. Preko 84 700 organizacija, koje se bave obrazovanjem i mladima, sarađivalo je u okviru 22 400 projekata.

Program je postao inkluzivniji i otvoreniji za različite grupe iz više zemalja. U izvještaju se posebno ističe da je Erasmus+ postao dostupniji ljudima koji žive u nepovoljnim socio-ekonomskim uslovima. Zahvaljujući tome, mladi su u 2017. godini imali više mogućnosti nego ikada ranije! Posebno je zanimljivo da se to dogodilo u godini kada program slavi 30 godina postojanja.

“Dok smo slavili 30 godina Erasmus-a, 2017. je postala godina u kojoj je program još jednom proširio horizonte, podstakao kulturnu razmjenu i kreirao nove mogućnosti u oblastima obrazovanja, obuke, mladih i sporta. Podaci koje smo objavili potvrđuju centralnu ulogu koju Erasmus+ ima u građenju jače, inkluzivnije i otpornije Evrope. Mi želimo da nastavimo sa još većim i boljim programom, kako bi osigurali dalje investicije u mlade ”, rekao je komesar za obrazovanje, kulturu, omladinu i sport Tibor NAVRACSICS.

Erasmus+ je aktivan u 33 zemlje, u koje spadaju sve članice EU, ali i Turska, Makedonija, Norveška, Island i Lihtenštajn. Crna Gora učestvuje zahvaljujući tome što je program otvoren i za partnerske zemlje širom svijeta. Do sada je u okviru Erasmus+ programa preko 750 studenata, nastavnog i administrativnog osoblja sa crnogorskih fakulteta dobilo priliku da stekne nova iskustva u inostranstvu.

Postojeći Erasmus+ program, koji je počeo 2014. i traje do 2020. godine, ima budžet od 14.7 milijardi eura. Njegov cilj je da za 3.7 % mladih ljudi u EU obezbijedi priliku da studiraju, obučavaju se i volontiraju u inostranstvu.

Pogledajte kratak film o mladim ljudima iz Crne Gore koji su učestvovali u Erasmusu: