Organizacija Help i Romska organizacija mladih “Koračajte sa nama – Phiren Amenca”, uz finansijsku podršku Evropske unije podijeliće urgentnu pomoć jednoj od najugroženijih i najranjivijih kategorija u Crnoj Gori, Romima i Egipćanima (RE). Odluka o dodijeli urgentne pomoći donesena je u skladu sa misijom pružanja pomoći i iskazivanja solidarnosti u borbi sa pandemijom korona virusa.

U okviru akcije biće podijeljeno ukupno 600 paketa pomoći za oko 400 RE porodica u Nikšiću, Beranama, Bijelom Polju i Herceg Novom. Porodice sa više od šest članova dobiće po dva paketa u kojima se nalaze, brašno, ulje, šećer, pašta, riža i sapun.

Ukupna vrijednost ovih 600 paketa iznosi oko 12.400 eura i biće distriburani u RE naseljima Gračanica u Nikšiću, Riversajd i Talum u Beranama, Strojtanici, Rakonjama i Željezniku u Bijelom Polju i naselju Drenovik u Herceg-Novom.

U  skladu sa mjerama koje je Vlada uvela u pokušaju da spriječi širenje virusa COVID19, a imajući u vidu da mjere podrazumijevaju ograničenje kretanja i poseban režim snadbijavanja za potrošače, distribucija će se vršiti u saradnji sa lokalnim kriznim štabovima u navedenim opštinama.