Podgorica, 16. novembar 2018. – Nevladina organizacija Mreža za afirmaciju nevladinog sektora organizovala je u EU info centru danel diskusiju o Uticaju izgradnje autoputa Bar-Boljare na rijeku Taru.

Regulacija korita Tare ne radi se zbog potreba lokalnog stanovništva, nego je izmišljena kako bi se izbjegli domaći i međunarodni propisi prilikom gradnje autoputa, ocijenjeno je na okruglom stolu.

Profesor PMF-a, Vladimir Pešić, kazao je da je njihov tim uradio jednu studiju, i to je, kako je kazao, jedina naučna studija koja postoji.

“Nažalost, u Crnoj Gori već decenijama imamo nedostatak ozbiljnih naučnih studija, i to je alarmantan problem koji je izvor stalnih kolizija između zahtjeva nevladinog sektora i zvaničnih saopštenja institucija”, kazao je Pešić.

On smatra da nedostatak ozbiljnih naučnih studija dovodi i do toga da javnost postaje indiferentna prema onome što se dešava u oblasti zaštite životne sredine i, kako je naveo, ne zna kome da vjeruje.

Pešić je pojasnio da je tim PMF-a studiju uradio samo u jednoj sezoni, u junu, i da ona, sa naučnog aspekta, ima dosta falinki jer nedostaje veći broj uzoraka i duži period u kojem se radi.Pešić je naglasio da je u pitanju samo jedna, pojedinačna studija, i da su za takve infrastrukturne objekte, shodno Okvirnoj direktivi o vodama, predviđeni standardi kako se nešto prati i kako se radi uspješan monitoring.

Izvršna direktorica Grin houma, Nataša Kovačević, kazala je da se na samom koritu Tare urušavaju deponije koje, po novom planu, imaju 2,5 miliona tona otpada, a po starom četiri miliona tona. Kako je kazala, plan regulacije je najproblematičniji.

“Ono što smo mi tražili od tijela Evropske unije jeste da se urade kratkoročne mjere koje će da se raditi danas na revitalizaciji i remedijaciji samog korita i biodiverziteta na ovom području,“ rekla je Kovačević.

Izvršni direktor Ekološkog pokreta Ozon, Aleksandar Perović, istakao je da nedostaje transparentnost i dostupnost informacija kada je riječ o autoputu.On je naglasio da građani nijesu imali šansu da se izjasne o tome da li žele da se izgradnjom autoputa ugrozi ideja Ekološke države.