Uprava carina kreirala je novi nacionalni sistem za akcize, uz finansijsku i ekspertsku pomoć Evropske unije. Riječ je o aplikaciji, koja će sa jedne strane povećati naplatu akciza i kontrolu kretanja akciznih proizvoda (gorivo, duvan, alkohol i kafa), a sa druge strane privrednicima pojednostaviti i ubrzati prijavljivanje obaveza.

„Obveznici sada imaju mogućnost da putem veb portala elektronski podnose dokumenata i prate analitičke kartice u realnom vremenu. Nove funkcionalnosti akciznog sistema će značajno unaprijediti kontrolnu funkciju u oblasti uvoza, kretanja i prometa akciznih proizvoda. Uprava carina na ovaj način uvodi sistematizovanu elektronsku kontrolu kretanja akciznih proizvoda, što će doprinijeti efikasnijoj naplati prihoda i suzbijanju sive ekonomije“, objašnjava Jelena Đukić iz Uprave Carina.

Uprava carina organizovala je obuku za 48 privrednika. Među njima su i zaposleni u kompaniji Jugopetrol, koja predstavlja jednog od najvećih akciznih obveznika.

„Zaista smo zadovoljni što je Uprava carina uvela jednu ovakvu softversku aplikaciju, gdje se sa papirnog poslovanja prelazi na elektronsko poslovanje, koje znači poboljšanje komunikacije između Uprave carina i privrednika, sigurnost u poslovanju i manje grešaka koje mogu da nastanu tokom rada“, kazao je Veselin Gačević iz kompanije Jugopetrol.

Aplikacija za akcize nastala je u okviru EU projekta „Podrška Upravi carina u oblasti akciza“, koji je vrijedan 289.000 eura. Projekat je bitan za Crnu Goru u procesu integracija, jer omogućava povezivanje sa aplikacijama za akcize Evropske unije, registraciju obveznika na nivou Unije  i kontrolu kretanja akciznih proizvoda.

„Novi akcizni sistem omogućava lakše poslovanje, kako Upravi carina, tako i korisnicima tog sistema. On se odvija onlajn, brži je i efikasniji i predstavlja jedan lijep primjer kako evropske integracije suštinski funkcionišu, a to je da administracija postaje efikasnija i pruža bolju uslugu svojim korisnicima, ali i samim građanima“, kazala je Nadežda Dramićanin iz Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Osim finansijske, Crna Gora je tokom trajanja ovog projekta imala i ekspertsku pomoć kolega iz Uprave carina Španije, koji su dali preporuke u oblasti zakona i usklađenosti sa direktivama Evropske unije. Evropska unija je od 2007. godine odobrila oko 7 miliona eura pomoći Crnoj Gori u oblasti naplate akciza.