Podgorica, 6. decembar 2017. – Uloga civilnog društva u borbi protiv korupcije je ogromna saglasni su učesnici panel diskusije “Uloga civilnog društva u borbi protiv korupcije”, koju je, u okviru Nedelje borbe protiv korupcije, organizovala Delegacije Evropske unije u saradnji sa Mrežom za afirmaciju nevladinog sektora, uz podršku EU info centra i ambasade Velike Britanije. Cjelokupan doprinos civilnog sektora u borbi protiv korupcije ne može stati u jednom tekstu, zato su ovo neke od najvažnijih poruka:

German Filkov, predsjednik Centara za civilne komunikacije u BJR Makedoniji

“Istraživanjem korupcije se u (BJR) Makedoniji bavi nevladin sektor što nije normalno, pošto je to dosta skupo. Propisano je da to radi državna komisija za sprečavanje korupcije. Nevladina organizacija je uradila veb sajt “Skoplje 2014”. Početna ideja (državnog) projekta je bila da se izgradi 40 zgrada, a završili su sa 137 i od 100 miliona eura projekat je koštao 683 miliona eura. I još raste. Ovdje, na jednom mjestu su svi ugovori, svi aneksi… Ovaj sajt, kao i “bombe”, su pomogli da se otkrije veliko rasipništvo vlade. Onda je i podrška donatora ojačala. U takvom režimu ekspertiza i kvalitet istraživanja morali su da budu na najvišem nivou. Po prvi put u (BJR) Makedoniji vlada, Evropska unija i drugi strani partneri su uzeli naše nalaze, naše preporuke kao osnovu za mijenjanje zakona, za temeljne reforme.”

Ana Novaković, izvršna direktorica Centra za razvoj nevladinih organizacija

“Mislim da su sve organizacije u Crnoj Gori, koje se direktno ili indirektno bave pitanjima korupcije, pretrpjele jako ozbiljne posljedice, a neke trpe i danas. Mehanizmi su različiti. Jedan od njih je svakako stavljanje u pogon medija koji su kontrolisani od strane vlasti i koji znaju, nekada u talasima, kada su aktivisti u pitanju, ili u kontinuitetu, da plasiraju bjesomučno prljave kampanje koje su usmjerene na narušavanje ugleda i časti tih aktivista…Paralelno sa tim mehanizmom jesu institucije koje se bave različitim istražnim radnjama  koje se stavljaju u pogon protiv određenih NVO…I bez obzira na to što vi znate da ste, uslovno rečeno, čisti, i što znate da poslujete u skladu sa domaćim zakonodavstvom i politikama vaših donatora, ta vrsta pritiska u kojoj vi dnevno dajete dodatnu dokumentaciju i imate posjete predstavnika različitih istražnih organa ili inspekcija, logično je da vas odvraća od vašeg svakodnevnog rada i posla.”

Dina Bajramspahić, istraživačica javnih politika u Institutu alternativa

“Iako smatramo da smo radili puno i da je urađeno dosta, potpuno smo pošteni, otvoreni i spremni da priznamo da nam se ponekad čini da sav naš rad ne služi onome što je naš cilj, a to je da se smanje rizici za korupciju, već više uči institucije kako da se bolje prikrivaju. Ponekad mi se čini da oni naše komentare ne čitaju sa namjerom da nešto unaprijede već da, s jedne strane, bolje prikriju nezakonitosti u svom radu, a sa druge strane da pripreme odgovore za Evropsku komisiju na naše komentare i da pokušaju da našu kritiku diskredituju. Bilo da se radi o pokušaju da se naš rad vezuje za neke političke stranke – što je potpuno neutemeljeno, ili da se naš rad pokuša obezvirijediti u smislu da su to previše složene stvari da bi se nevladine organizacije bavile time.”

Marko Savić, Centar za monitoring i istraživanje

“Nažalost naša društvena zbilja koju danas živimo, a to je da imamo izrazit partijski uticaj na ključne institucije u ovoj državi, se nekako preslikala i na Agenciju za sprečavanje korupcije. Ovdje moram podvući i u vremenu ustrojstva Agencije. Tu mislim i na pozicione i na opozicione partije, jer smo mi na kraju dobili jednu partijsku strukturu tog malog savjeta. I naravno mnogo smo pisali u izvještajima o samom personalnom rješenju direktora Agencije.”

 

Damir Nikočević, Centar za građansko obrazovanje

“U svim izvještajima o Crnoj Gori korupcija je predstavljena kao veoma veliki problem i od starta se te ocjene ponavljaju da je korupcija sveprisutna i da napori, formalni, tehnički, u smislu formiranja Agencije za sprečavanje korupcije, nijesu dovoljni da se nešto poboljša u toj oblasti. Ono što suštinski moramo naglasiti jeste da bez političke volje, bez uticaja pojedinaca koji su na čelu tih institucija – mi zaista ne možemo učiniti ništa”.

 

 

Zorica Ćeranić, koordinatorka monitoring programa u Mreži za afirmaciju nevladinog sektora

“Ono što nam je negdje najbitnije i što nam je najviše propraćeno u medijima jeste praćenje primjene akcionog plana za poglavlje 23 i preko 600 reformi koje se odnose na pravosuđe, korupciju i temljena prava. Sve informacije koje smo prikupili, a to je negdje preko 3-4 hiljade odgovora institucija, smo objavili na sajtu kroz bazu podataka za ovo poglavlje jer smatramo da su informacije korisne onoliko koliko se mogu koristiti od strane drugih NVO, medija kao i od građana. Po nekoj posljednjoj informaciji koju imam, 80% slučajeva u tužilaštvu nije riješeno. Što je, priznaćete, veliki procenat neriješenih slučajeva za bilo koju instituciju, a ne za instituciju koja je ključna u borbi protiv korupcije i kriminala.

U okviru Nedelje borbe protiv korupcije organizovani su i info punktovi za građane Podgorice kojima se promoviše SOS telefon za prijavu korupcije.