Podgorica 20. maj – Eksperti i menadžeri iz slovenačkoj javnog servisa, RTV Slovenija, održali su jednodnevni trening za novinare multimedijalnog centra (MMC) crnogorskog javnog servisa, RTCG. Trening je bio fokusiran na digitalne tehnologije, prezentacije na veb stranicama i strategije na društvenim mrežama.

Prije početka treninga, eksperti iz Slovenije, Katarina Jakupić i Luka Zebec, sastali su se sa direktoricom RTCG-a, Adrijanom Kadijom, a sastanku su prisustvovali i predstavnik Delegacije EU, Patrik Šmelcer i predstavnici EU info centra. Kadija je zahvalila Delegaciji EU, Info centru i slovenačkim trenerima na prilici da se uči iz njihovog iskustva i kazala da će pokušati da primijene sve dobre prakse o kojima će se govoriti na treningu. Sastanak je bio prilika da se razgovara o izazovima i prilikama koje postoje za javne servise u regionu. Iako su dva javna servisa različiti po veličini i budžetima, zaključeno je da su izazovi slični: nedostatak novca, integrisanje redakcija i nelojalna konkurencija.

Na samom početku treninga, Jakupić i Zebec su objasnili strukturu RTV Slovenije i njihovog MMC-a. Javni servis Slovenije, za razliku od crnogorskog, nije se odvojio od Radio-difuznog centra, već im sada on kreira značajne prihode od iznajmljivanja infrastrukture mobilnim kompanijama. MMC slovenačkog javnog servisa je jedan od najčitanijih portala u zemlji, što ga čini jednim od najboljih veb stranica javnih servisa u Evropi. Imaju 60 zaposlenih od čega 30 novinara i dobijaju 2 procenta od budžeta javnog servisa što je oko 2 miliona eura. U poređenju sa crnogorskim portalom javnog servisa to je pet do šest puta više, ali iskustva su se pokazala kao slična.

Jakupic i Zebec, koji su menadžeri slovenačkog MMC-a, objasnili su crnogorskim kolegama kako rade na dnevnoj bazi, i koji se od inovativnih formata pokazao uspješnim. Oni su govorili o strukturi sadržaja na MMC-u u koji ulazi: veb-streaming, specijalizovani sajtovi, tematske strane, “drugi ekrani”. Specijalna pažnja bila je posvećena lektorisanju, moderaciji komentara, brojanju posjeta gdje su razmijenjena iskustva. RTCG-ov MMC, iako je počeo sa radom znatno kasnije u odnosu na slovenački, pokazao je tehnološku spremnost pa je nagrađen kao prvi javni servis u regionu koji je implementirao responsivni dizajn veb stranica.

Zajednički cilj oba MMC-a je da uključe više novinara sa televizija i iz radija da rade sa njima i tako kreiraju funkcionalnu integrisanu redakciju, što je težak i dug process.

Trening je organizovao EU info centar kao dio aktivnosti usmjerenih na unapređenje kvaliteta rada lokalnih medija i novinara.