Program Evropske unije za obrazovanje, obuku, mlade i sport Erasmus+ funkcioniše i u doba pandemije korona virusa, iako je njegova suština u mobilnosti mladih ljudi, odnosno njihovom boravku u inostranstvu. Program je prilagođen postojećim okolnostima, pa su neke od aktivnosti na terenu odložene ili zamijenjene radom online, a od narednog semestra prvi put biće primijenjena kombinovana mobilnost.

Šta to znači, kako trenutno funkcioniše Erasmus+, kada će biti raspisani novi konkursi, te kakva su iskustva mladih iz Crne Gore, koji sada borave u inostranstvu, pitanja su o kojima se razgovaralo tokom vebinara „Erasmus kafa na distanci“, koji smo oragnizovali u saradnji sa Nacionalnom Erasmus+ kancelarijom, ADP „Zid“ – kontakt tačkom „Erasmus+Mladi u Akciji“ i Centrom za međunarodnu saradnju UCG.

Dileme nema – studenti iz Crne Gore će od septembra mogu da se prijave za stipendiju u nekoj od evropskih zemalja. Ipak, način na koji će je realizovati biće nešto drugčiji, jer će prvi put biti uvedena kombinovana mobilnost, otkrila nam je Rina Muhaj iz Nacionalne Erasmus+ kancelarije.

„Od institucija visokog obrazovanja se traži da omoguće kombinovanu mobilnost, koja podrazumijeva virtuelnu i fizičku mobilnost. Studentni koji dobiju stipendiju, mogu da počnu mobilnost na virutelni način, odnosno, da online prate svoja predavanja, a zatim kad situacija to dopusti, da pođu na fizičku mobilnost, odnosno, otputuju u zemlju koju su odabrali“, objasnila je Muhaj tokom vebinara, koji je pratilo više od 50 mladih.

Univerzitet Crne Gore ima potpisane bilateralne ugovore sa 114 univerziteta širom Evrope, a svakog semestra raspisuje oko 60 konkursa u okviru Erasmus+ programa. Naredni konkurs biće raspisan u septembru, najavila je Nikolina Radulović iz Centra za međunarodnu saradnju Univerziteta Crne Gore.

„Naši planovi su da u septembru opet objavimo konkurse, a od epidemiološke situacije i okolnosti zavisi kako će se sve odvijati“, navela je Radulović.

Pravo da se prijave imaju studenti koji su završili najmanje prvu godinu fakulteta. Konkurse mogu potražiti na sajtu Centra za međunarodnu saradnju i imaju tri sedmice da prikupe traženu dokumentaciju. Naše sagovornice podsjećaju da prosjek ocijena nije presudan, već da se posebna pažnja poklanja poznavanju jezika i vannastavnim aktivnostima. Visina stipendije iznosi oko 850 eura, a pokriveni su i troškovi avionske karte. U slučaju kombinovane mobilnosti, studenti neće primati grant tokom virtuelnog dijela, odnosno, počeće da primaju stipendiju tek kada otputuje u drugu zemlju.

Mogu se prijaviti i studenti privatnih fakulteta, ali na one evropske fakultete sa kojima njihov Univerzitet ima potpisane ugovore.

Pored studenskih razmjena, moguće je i volontirati u okviru Erasmus+ programa. Riječ je o European Solidarity Corps – Evropskoj inicijativi za solidarnost, koja je namijenjena mladima od 18 do 30 godine, bez obzira na to da li studiraju. Konkursi su dostupni na sajtu ovog programa i otvoreni su tokom cijele godine. U okviru volonterskih projekata, pokriveni su troškovi avionske karte, smještaja, osiguranja i kursa jezika, a mjesečno se dobija i džeparac u iznosu od oko 400 eura.

„Ovaj program je relativno novi, pokrenut je 2018. godine i počiva na osnovnim principima EU, prije svega na principu solidarnosti. Mladima nudi mogućnosti da volontiraju na različitim projektima, zaista je široka paleta oblasti – kultura, zaštita ljudskih prava, zdravstvo, zaštita životne sredine… Diploma i visok prosjek nisu potrebni, već samo volja da se doprinese široj zajednici“, navela je Mirela Kalamperović iz ADP Zid.

Trenutno tri djevojke iz Crne Gore volonitraju u okviru ovog projekta. Jedna od njih je Jelena Zečević, koja se u vebinar uključila iz Italije. U treutnuku izbijanja pandemije, živjela je u Milanu, odakle se na kratko vratila kući.

„U svakom trenutku sam bila u kontaktu sa organizacijom, obavještavali su nas o našim pravima i mogućnostima, imala sam opciju da odem kući i da se sada vratim u Italiju. Prije korone sam radila u kancelariji otprilike 7 sati. Bila sam uključena u sve aktivnosti, pomagala sam oko organizacije događaja, osjećala sam se kao dio tima. Mogu reći da sam stekla lijepo iskustvo rada u inostranstvu“, podijelila je Jelena svoja volonterska iskustva.

Program “Erasmus” je utemeljen 1987. godine. Erasmus+ je naslijedio i objedinio četiri programa u kojima je Crna Gora učestvovala u periodu od 2007. do 2013. godine: Tempus, Erasmus Mundus, Program za cjeloživotno učenje i program Mladi u akciji. Erasmus+ je aktivan u 34 zemlje, u koje spadaju sve članice EU, ali i Turska, Srbija, Makedonija, Norveška, Island i Lihtenštajn. Crna Gora učestvuje zahvaljujući tome što je program otvoren i za partnerske zemlje širom svijeta. Postojeći Erasmus+ program, koji je počeo 2014. i traje 7 godina, ima budžet od 14.7 milijardi eura. Uskoro će biti kreiran novi sedmogodišnji Eramus+ plan.