PODGORICA, 22. novembar 2017. –  Pripadnici Vojske Crne Gore, na panelu održanom u EU info centru, podijelili su svoja iskustva iz učešća u misijama EUTM u Republici Mali i operaciji EU NAVFOR Atalanta u vodama Somalije sa podgoričkim sredšnjoškolcima.

Savjetnik u Direkciji za NATO i EU u Ministarstvu odbrane Nikola Radunović podsjetio je da su prvi crnogorski oficiri upućeni u mirovnu operaciju EU u Somaliji 2010. godine kada je Crna gora i postala članica zajedničkog sistema odbrane EU – Zajedničke odbrambene i bezbjednosne politike (Common Security and Defence Policy – CSDP). Ovaj mehanizam, definisan u  Lisabonu 2009. godine je ključni dio zajedničke spoljne i bezbjednosne politike, jednog od osnovnih stubova EU.

Osim u ovoj operaciji, naši vojnici su od 2014. godine angažovani i u misiji EU u Maliju, kao vođe logističkih timova koji za cilj imaju da obučavaju pripadnike malijskih snaga. Potred ove dvije, EU ima još četiri vojne misije u Bosni, u sredozemlju i u Somaliji.

Kako je kazao major Milutin Miličić, u misiji u Maliju Vojska Crne Gore učestvuje sa jednim logističkim oficirom, koji je angažovan na obuci pripadnika oružanih snaga te zemlje.

Kapetan korvete Zoran Samardžić objasnio je da je cilj operacije EU NAVFOR Atalanta prvenstveno da štiti brodova UN-a, koji preko Svjetskog programa hrane distribuiraju neophodnu pomoć osiromašenom stanovništvu Somalije. U okviru ove misije oficiri i podoficiri Mornarice Vojske Crne Gore angažovani su na savezničkim brodovima, prvenstveno grčkim i italijanskim, ali i u štabu komande operacije u Nortvudu, u Engleskoj.

On je govoreći o benefitima angažovanja crnogorske vojske u ovim misijama, naglasio da je time država Crna Gora prepoznata kao pouzdan partner, koji je spreman i sposoban do doprinese EU i NATO vođenim operacijama.

„Mornarica je na svom nivou, po ljudskim i materijalnim kapacitetima, uspjela da odoli ovom izazovu da po prvi put pošalje tim na drugi kraj svijeta, u jednu državu koja je slabo obezbijeđena i nesigurna“, naveo je Samardžić dodajući da su predstavnici Crne Gore svojim profesionalnim nastupom doprinijeli pozitivnom imidžu zemlje u multinacionalnom okruženju.

Prezentacije predstavnika vojske Crne Gore inspirisale su podgoričke đake na diskusiju koja je uslijedila, a među pitanjima koja su ih interesovala bila je saradnja sa vojnim snagama u regionu, ali i ostatku svijeta, kao i to da li u vojne misije idu i žene?