E-servisi i digitalna infrastruktura kao odgovor na COVID-19

Elektronske usluge ili e-servisi predstavljaju jednu od najvećih inovacija današnjice. Poboljšavaju kvalitet usluge i pružaju alternativne komunikacione kanale svojim korisnicima. Kriza izazvana pandemijom bolesti COVID-19 skrenula je pažnju na važnost tehnologije i e-servisa, ali i

Read More