Jačanje kapaciteta nadzora nad COVID-19 u Crnoj Gori

Pandemija COVID-19 predstavljala veliki stres za zdravstvene sisteme širom svijeta. Najbolji rezultati u borbi protiv koronavirusa postignuti su u onim sistemima koji su pojačali nadzor, testiranje i praćenje kontakata. Ovaj projekat ima za cilj povećanje

Read More