U okviru Saharov stipendije koju dodjeljuje Evropski parlament, 14 boraca za ljudska prava iz zemalja van Evropske unije će imati priliku za intenzivno usavršavanje u trajanju od dvije nedjelje u Briselu i Evropskom međuuniverzitetskom centru za ljudska prava i demokratizaciju u Veneciji. Usavršavanje se organizuje svake godine od 2016. na inicijativu Mreže za dodjelu nagrade Saharov koja je predložena na 25. godišnjoj konferenciji ove nagrade.

U okviru programa usavršavanja, borci za ljudska prava će moći da unaprijede svoje znanje o evropskim i međunarodnim okvirima, politikama i mehanizmima ljudskih prava i da razviju kapacitete za zalaganje i podsticanje pozitivnih promjena u cilju zaštite ljudskih prava. Osim usavršavanja, stipendisti imaju priliku da doprinesu razvoju mreže stipendista Saharov u cilju razmjene najboljih praksi, širenja stečenog znanja i podizanja svijesti o nagradi i mreži nagrade Saharov, održavaju veze sa Evropskim parlamentom i delegacijama EU u svojim matičnim zemljama.

Program u Briselu je fokusiran na politike i alate EU za podršku borcima za ljudska prava, pristup sredstvima za aktiviste, razvoj komunikacijskih vještina i podizanje svijesti o specifičnim bezbjednosnim izazovima aktivista u području ljudskih prava. Osim toga, program podrazumjeva sastanke sa poslanicima Evropskog parlamenta, zaposlenima u institucijama EU i nevladinim organizacijama u Briselu. Stipendisti će takođe imati priliku za individualne aktivnosti zagovaranja i umrežavanja.

Stipendisti će u Veneciji pohađati Venecijansku školu EIUC za ljudska prava koja kombinuje akademsku nastavu sa razmjenom iskustava stipendista sa međunarodnom grupom studenata na smjeru za ljudska prava. Cilj je razvoj znanja o međunarodnom pravu na temu ljudskih prava i instrumentima i mehanizmima kao i njihovom korišćenju u svrhu postizanja promjena na terenu. Među predavačima su ugledni akademici, predstavnici vodećih organizacija za ljudska prava, dobitnici nagrade Saharov kao i poslanici u Evropskom parlamentu.

Kandidati bi trebalo da imaju dokazano iskustvo u kampanjama za ljudska prava u nevladinim ili drugim organizacijama ili u ličnom svojstvu. Pored toga, potrebno je i dobro poznavanje engleskog jezika, kako bi mogli da prate i učestvuju u grupnim diskusijama i radionicama u Briselu i Veneciji.

Izbor stipendista vrši se na osnovu navedenih kriterijuma i uz poštovanje načela o jednakoj zastupljenosti oba pola kao i zastupljenosti različitih geografskih područja i oblasti ljudskih prava.

Stipendija pokriva troškove povratnog putovanja iz zemlje porijekla, smještaj u Briselu i Veneciji i dnevne troškove boravka. Krajnji rok za podnošenje prijava je 7. januar 2019. u podne, Briselsko vrijeme (CET). Uspešni kandidati će dobiti potvrdu putem e-pošte, najkasnije do 1. februara 2019.

 

Linkovi:

Preliminarni nacrt pograma Saharov stipendije 2019.

Pregled aplikacije

Formular za apliciranje za Saharov stipendiju 2019.