Podgorica, 19. jul 2017. – Cilj projekta “Razvoj ljudskih resursa” 2012-2013 je da pripremi državnu administraciju, nevladin sektor, lokalnu zajednicu i preduzetnike za pristupanje Evropskom socijalnom fondu što je uslov za zatvarenje poglavlja 19 – Socijalna politika i zapošljavanje, saopštili su predstavnici ministarstva rada i socijalnog staranja i ministarstva finansija na konferenciji u EU info centru.

Ukupan iznos sredstva 5,8 miliona eura, od čega je 85% novca obezbijedila Evropska unija, a preostalo država.

“Kroz ovaj program mi smo zapravo počeli da vježbamo, ne samo državne institucije i administracija Crne Gore, nego smo počeli da uvodimo vježbu i praksu za ukupnu društvenu zajednicu, odnosno za sve one koji će nakon pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji biti u mogućnosti da koriste Evropski socijalni fond”, rekla je Ljiljana Simovic, generalna direktorka u Ministarstvu rada i socijalnog staranja CG.

Program će trajati do kraja godine, nakon čega se očekuje potpisivanje novog finansijskog sporazuma.

„Aktuelni IPA programski paket, vrijedan blizu 5 miliona eura, utrostručiće se u naredne 3 godine. Evropska unija će se uskoro podržati vladu Crne Gore sa dodatnih 15,3 miliona od sredstava IPA 2 kako bi ubrzala tranzicija Crne Gore u ekonomiju zasnovanu na znanju,” istaklao je Roman Botard predstavnik delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Kako je objasnila Simović sredstva se koriste za sprovođenje projekatnih aktivnosti: povećanje zapošljivosti, modernizaciju obrazovnih programa i obuka nastavnika, nabavku opreme za škole u skladu sa modernizovanim obrazovnm programima, saradnju Zavoda za zapošljavanje sa centrima za socijalni rad kao unapređenje crnogorskih kapaciteta za učešće uprogramima Horizon 2020.