Podgorica, 18. decembar – Procenat građana koji podržavaju pridruživanje Crne Gore Evropskoj uniji se povećao u odnosu na prošlu godinu (62%) i sada iznosi 65.9%, dok je broj onih koji ne podržavaju integraciju 23.5%, pokazalo je istraživanje koje je agencija Defacto sprovela za potrebe Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Najveća podrška zabilježena je na sjeveru Crne Gore, čak 74,9% stanovnika ovog regiona podržava pristupanje. Procenti su slični i kada građane pitate kakav im je stav o Evropskoj uniji, pa njih 67,4% ima pozitivan stav, dok 23,6% ima negativan stav. Među mladima do 35 godina ovaj brojka još veća, pa gotovo tri četvrtine (74.5%) ima pozitivan stav prema EU.

Ambasador Evropske unije u Crnoj Gori, Aivo Orav, kazao je da ima dosta dobrih vijesti u istaživanju, a da je glavna da se povećala podrška Evropskoj uniji.

„Vrlo je važan element u društvu povezivati različite grupe, jer je društvo dosta polarizovano, ali se čini da evropska integracija ono što okuplja ljude oko zajedničkog cilja. Mislim da to nije samo interesantno za nas, već i poruka sa sve političke partije i aktere u zemlji, da je bitno da približavaju Crnu Goru Evropskoj uniji jer je to nešto oko čega je društvo ujedinjeno,“ kazao je Orav.

Istraživanje je pokazalo da bi 77,3% građana izašlo na referendum o pristupanju. Ako bi u obzir uzeli samo one građane koji kažu da bi izašli na referendum i koji su već opredijeljeni, 86% bi glasalo da Crna Gora postane članica EU, dok bi 14% bilo protiv.

Preko polovine građana (50.2%) percipiraju EU kao najvećeg donatora u CG, što je porast od 3.5 procentnih poena u odnosu na prošlu godinu. Takođe, gotovo polovina ispitanika vjeruje da bi Crna Gora trebala da ima najčvršće veze u budućnosti sa Evropskom unijom.

Glavni pregovarač sa Evropskom unijom, Aleksandar Drljević, kazao je da ga raduje da podaci pokazuju da građani Crne Gore nemaju dilemu da je budućnost naše države u EU.

„Ovoliki stepen podrške je snažan motivacioni faktor za dalji rad jer pokazuje da su sve aktivnosti usmjerene na informisanje javnosti o integracijskom procesu imale dobar odjek i dale rezultate koje su građani prepoznali. Činjenica da građani percipiraju pozitivne efekte prisustva i finansijske podrške EU pokazuje da je odrađen dobar posao na promovisanju programa EU i pretpristupne podrške,“ kazao je Drljević.

Govoreći o percepciji Evropske unije, predstavnica agencije Defacto, Olivera Komar, je kazala da su građanima bili ponuđeni otvoreni odgovori, da kažu šta god ih prvo asocira, pozitivno ili negativno, na Evropsku uniju.

„Ljudi o Evropskoj uniji kao pozitivne stvari vide kretanje, slobodu, standard, priliku za bolje sjutra, bolji život, zajedništvo, jedinstvo i vladavinu prava. Kada su negativne asocijacije u pitanju, imamo uobičajni strah od gubitka identiteta, teme koje se pojavljuju u posljednje 3 godine – izbjeglice i migranti, kao i ekonomsku krizu,“ kazala je Komar.

Najveći broj građana, njih 34.3% smatra da se Crna Gora kreće onoliko brzo koliko to okolnosti dozvoljavalju na putu da postane članica EU. Više od trećine ispitanika (34.6%) smatra da će Crna Gora priključiti Evropskoj uniji do 2025. godine.

Velika većina građana, njih 82,4%, kaže da je informisana u većem ili manjem obimu o procesu EU integracije. Njih 37,8%, tvrdi da ih interesuju informacije o EU, ali samo one koje se tiču njih lično, i taj procenat se značajno povećao u pretekle dvije godine.

Komentarišući taj podatak, ambasador Orav je kazao da to pokazuje da građani žele da žive u zemlji prosperiteta i jednakosti, gdje je vladavina prava snažna, a korupcija iskorijenjena.

„Kombinacija ovog podataka sa povećanjem podrške integraciji, nam jasno pokazuje da građani Crne Gore porepoznaju da je proces pridruživanja EU, zasnovan na zaslugama, snažan alat da se promovišu snažne i nezavisne institucije, kredibilne reforme u vladavini prava, poštovanje ljudskih prava i kompetetitivnija ekonomija“ kazao je Orav.

Istraživanje je sprovedeno u septembru na uzorku od 1004 ispitanika sa standardnom greškom mjerenja od +/-3,1% za interval povjerenja 95%.

Prezentaciju istraživanja možete preuzeti ovdje