Centar za građansko obrazovanje (CGO) u okviru projekta „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“ raspisao je konkurs za podršku projektima organizacija civilnog društva (OCD) u Crnoj Gori. Prijedloge projekata, koji treba da doprinesu uspješnom procesu evropskih integracija Crne Gore osnaživanjem učešća civilnog društva u procesima donošenja odluka i sprovođenja reformi, kao i jačanjem partnerstava između OCD, ali i OCD i lokalnih samouprava, mogu se dostaviti do 9. maja 2021. do 16h. Na konkurs se mogu prijaviti OCD koje:

  • imaju status pravnog lica;
  • neprofitnog su tipa;
  • registrovane su u Crnoj Gori najmanje 12 mjeseci prije roka za dostavljanje prijedloga projekta i imaju sjedište u Crnoj Gori;
  • direktno su odgovorne za pripremu i upravljanje projektom.

Za prijavu na konkurs, potrebno je popuniti: Prijavni formular, Prijedlog budžeta i Matricu logičkog okvira (samo za kategoriju 2), koje možete naći na sajtu CGO. Prije popunjavanja ovih formulara pažljivo pročitajte detaljan Vodič. Za OCD koje će biti podržane pripremljen je sveobuhvatan program jačanja kapaciteta u upravljanju projektima, jačanju vidljivosti tih projektnih aktivnosti i sprovođenju javnih i zagovaračkih kampanja, kao i monitoringu javnih institucija. Prijava na konkurs, zajedno sa pratećom tehničkom dokumentacijom, šalje se mailom na adresu: MBASE@cgo-cce.org, sa naznakom – „Konkurs za podršku projektima OCD u Crnoj Gori – M’BASE”, a štampanu verziju na adresu: Centar za građansko obrazovanje (CGO), Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 96, III/6 81 000 Podgorica. U slučaju nedoumica, dodatne informacije možete dobiti slanjem pitanja na MBASE@cgo-cce.org, najkasnije do 21.aprila 2021. do 16h00. Predviđeno je da se ovim konkursom OCD ukupno dodijeli 550,000 EUR kroz dvije kategorije:

 

Minimum         Maksimum

Kategorija 1     10,000 EUR     20,000 EUR

Kategorija 2     20,000 EUR     60,000 EUR

Traženi iznos sredstava u okviru ovog konkursa može biti između minimalnih 70% do maksimalnih

100% prihvatljivih troškova. Razlika između traženog i odobrenog iznosa podrške, ukoliko nije podržan 100%, mora doći iz sredstava koja nijesu iz budžeta Evropske unije. Projekat OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO), u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave, digitalnog društva i medija i Kancelarijom za evropske integracije Vlade Crne Gore. Projekat finansira Evropska unija.