NVO CEDEM je u utorak 10. aprila u skopu Dana Roma održao tri radionice za romsku populaciju i to na teme: demokratije, ljudskih prava i nasilja u porodici. Radionica su održane u saradnji sa NVO Udruženje Roma Crna Gora, NVO Romska Društva i Udruženje Čovjek-Rom a uz pokroviteljstvo organizacije Help.

Direktorica CEDEM-a, Milena Bešić, je kazala da je cilj ovih radionica promocija i zaštita ljudskih prava i iskazala nadu da će tokom njih nešto novo naučiti i biti u stanju da ta stečena znanja primijene u svojim porodicama i zajednicama.

Predstavnik CEDEM-a, Marko Pejović, koji je održao radionicu o demokratiji, kazao da je bitno da se u ranom uzrastu stiču znanja o toj temi da bi svi postali aktivni građani i uključili se u odlučivanje o tome ko će upravljati.