Ova publikacija savršeno može poslužiti za podučavanje djece o različitostima evropske porodice. Nastavnicima može koristiti za objašnjavanje eura i euro-područja, te uvođenje djece u kulturnu, naučnu i prirodnu baštinu država članica Evropske unije.