Evropski parlament je jedinstvena višenacionalna parlamentarma skupština, koju neposredno biraju građani. Više od 500 miliona građana iz 28 država-članica predstavlja 751 član Evropskog parlamenta. Evropski građani mogu sudjelovati u političkom procesu na više načina. Saznajte više o tome u ovoj publikaciji.