Želite li saznati koja su dostignuća EU-a 2015.? U kojoj je mjeri ostvaren napredak u pogledu definisanih prioriteta? Koje su mjere preduzete za podsticanje zapošljavanja, rasta i ulaganja? Koje su koristi građani EU-a imali od Unije? Odgovore na sva ova i brojna druga pitanja možete doznati u „EU u 2015. godini“.