Priručnik obuhvata i pojašnjava različite faze koje su neophodne prilikom izrade i upravljanja projektima EU.