Evropska unija (EU) je jedinstvena. Ona nije savezna država, niti međuvladina organizacija. Ova publikacija objašnjava šta EU preduzima u različitim područjima politika, zašto sudjeluje u tim područjima i koji su njihovi rezultati.