Ovaj vodič za nastavnike objašnjava položaj i ulogu Evrope u globalizovanom svijetu.