Kuda ide Evropa u globalizovanom svijetu? Koja je budućnost Evrope? Ovdje ćete naći odgovore na ta i mnoga druga pitanja. Časopis je namijenjen učenicima u dobi između 13 i 18 godina i nudi im priliku da čitaju, uče i interaktivno razgovaraju o temama koje se odnose na EU.