Kroz program Erasmus+, Evropska unija pruža podršku raznim aktivnostima u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta. Ova brošura daje prikaz i objašnjava glavne mogućnosti koje stoje na raspolaganju svima zainteresovanima.