Podgorica, 21. decembar 2016. – U zdravstvenom sistemu Crne Gore nema dovoljno pedijatara, kao ni zdravstvenog osoblja i pripadajućih zdravstvenih struka koje se bave djecom, što je problem koji bi trebalo rješavati u narednom periodu, saopšteno je na panel diskusiji koja je u srijedu održana u EU Info centru u okviru projekta HealtUp.

Direktor Doma zdravlja u Podgorici, Nebojša Kavarić, kazao je da su jedan od uzroka ovog problema demografska kretanja unutar Crne Gore, prevenstveno to što je više od polovine crnogorskog stanovništva koncentrisano u Glavnom gradu, a onda i sarosna struktura pedijatara, od kojih je više od polovine starije od 55 godina.

U podgoričkom Domu zdravlja evidentirano je 50 hiljada djece, pa tako svaki pedijatar u prosjeku ima preko 2000 pacijenata.

U sistemu javnog zdravstva koji se odnosi na zdravstvenu zaštitu djece, prema riječima Kavarića, najviše nedostaje pedagoga, socijalnih radnika, fizioterapeuta, defektologa, oligofrenologa i logopeda.

Snežana Mijušković iz institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda saopštila je da se osim na nedostatak specijalista, roditelji žale i na dugotrajno čekanje na zakazani pregled, nemogućnost ostvarivanja različitih medicinskih tretmana koji su potrebni djeci sa smetnjama u razvoju, neadekvatan pristup i dostupnost zdravstvenih ustanova, neadekvatno liječenje, nemogućnost naplate troškova liječenja (refundacije) i sl. Ona je ukazala i na to da na teritoriji čitave Crne Gora nisu stvoreni uslovi za kvalitetnu stomatološku zaštitu za djecu sa poteškoćama u razvoju.

Debata pod nazivom “Nedostatak ljekara za djecu u sistemu javnog zdravstva” realizovana je u okviru projekta HealthUP koji je podržan od strane Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, a za cilj ima jačanje partnerskog dijaloga i saradnje između vladinog i nevladinog sektora u oblasti zdravstva. Cilj programa, koji će naredne dvije godine sprovoditi CAZAS, SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica i udruženje Roditelji, je da se dodatno osnaže i ojačaju organizacije civilnog društva kako bi sistem zdravstvene zaštite bio efikasniji i više okrenut potrebama pacijenata.

Sadržaj ovog članka je isključiva odgovornost EU Info Centra i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.