PRAXIS

Obrazovanje i obuka treba da budu usklađeni sa potrebama tržišta rada. Takođe, teorijsko znanje treba da bude u skladu sa njegovom praktičnom primjenom, jer su to dvije strane istog novčića. Poslodavci žele zaposlene kako sa

Read More

Stvaranje radnih mjesta u poljoprivredi

I Kosovo* i Crna Gora se, s jedne strane, suočavaju sa trajnim odlaskom mladih ljudi iz ruralnih područja u potrazi za poslom u gradovima. S druge strane, obje ekonomije imaju sve veću stopu nezaposlenosti mladih

Read More