Podrška Upravi carina u oblasti akciza

Uvođenjem jedinstvenog tržišta 1993. godine došlo je do ukidanja poreskih kontrola na granicama između država članica Evropske unije. Time su uvedena zajednička evropska pravila i evropsko zakonodavstvo, kako bi se osiguralo da se akcize za

Read More