Osobe sa invaliditetom – lideri u pčelarstvu

Pčelarstvo je profitabilna djelatnost, koja pomaže samozapošljavanju i smanjenju siromaštva, a nema negativan uticaj na životnu sredinu. Cilj ovog projekta bio je razviti pčelarstvo kao dobru mogućnost za samozapošljavanje osoba sa invaliditetom (OSI) u pograničnim

Read More

Rad za omladinu – Work4Youth

Uspješno angažovanje mladih na tržištu rada značajno je ne samo za njihovo lično i ekonomsko blagostanje, već i za socijalnu koheziju i ekonomski razvoj društva. Zbog toga je važno podržati društvenu inkluziju mladih i njihovo

Read More