Reforma nacionalnog sistema procjene invalidnosti

Sva prava po osnovu invaliditeta u resorima socijalne zaštite, zapošljavanja, penzijsko-invalidskog osiguranja, obrazovanja i zdravstva direktno zavise od postavke sistema procjene/utvrđivanja invalidnosti. Postojeći nacionalni sistem za utvrđivanja invaliditeta u Crnoj Gori dominantno se zasniva na

Read More

Odgovornost za prošlost

Suočavanje sa prošlošću je dug i bolan, ali prijeko potreban proces. To je jedini način da se postkonfliktno društvo, umjesto ka podijeljenoj prošlosti, okrene ka zajedničkoj budućnosti i tako postigne trajnu stabilnost. Ovaj projekat je

Read More