360 ͦ – Pun krug za ljudska prava

Ljudska prava predstavljaju jedan od najvažnijih koncepata savremenog doba. Ovaj projekat doprinio je podizanju društvene svijesti i boljem razumijevanju ljudskih prava i fenomena diskriminacije među građanima, kao i promociji rada i postignuća branitelja ljudskih prava.

Read More