Umrežavanjem do boljeg rada

Organizacije osoba sa invaliditetom imaju veoma važnu ulogu u zalaganju za prava osoba sa invaliditetom (OSI) i integraciji OSI u glavne tokove društva. Stoga je potrebno da ove osobe budu uključene u kreiranje javnih politika,

Read More