Nadogradnja IT kapaciteta Poreske uprave Crne Gore

Stabilan tok prihoda ključan je za osiguranje makroekonomske stabilnosti i veći udio direktnih stranih investicija. Stoga svaka država mora poboljšati svoje ukupno poslovno okruženje i osigurati prikupljanje prihoda. Ovaj projekat je usmjeren na pružanje podrške

Read More

Podrška Poreskoj upravi

Upravljanje porezima može značajno uticati na efikasnost privrede. Zbog toga je poboljšanje sistema poreske uprave proces koji stalno traje. Ovaj projekat je bio usmjeren na pružanje podrške Poreskoj upravi Crne Gore i jačanje njenih administrativnih

Read More

Podrška Upravi carina u oblasti akciza

Uvođenjem jedinstvenog tržišta 1993. godine došlo je do ukidanja poreskih kontrola na granicama između država članica Evropske unije. Time su uvedena zajednička evropska pravila i evropsko zakonodavstvo, kako bi se osiguralo da se akcize za

Read More