Program „Evropska mreža njemačkog jezika“ obuhvata opšte i specijalizovane intenzivne kurseve njemačkog jezika na političke i ekonomske teme, koje prati i sadržajni propratni program. Tokom kursa u trajanju od tri do devet dana u Njemačkoj, a u pojedinačnim slučajevima i dopunskog kursa u Briselu, učesnici mogu da prošire svoja znanja njemačkog jezika, poboljšaju vještine pregovaranja u određenim stručnim oblastima i bliže upoznaju SR Njemačku. U okviru kurseva, učesnici se susreću sa partnerima iz oblasti politike, kulture, ekonomije i različitih ministarstava. Program je namijenjen rukovodećim službenicima, kao i predstavnicima ministarstava iz zemalja članica Evropske unije i država kandidata, kao i iz Norveške i Islanda,

  • koji radi vršenja svojih profesionalnih zadataka žele da poboljšaju svoje znanje njemačkog jezika,
  • koji već vladaju njemačkim jezikom na višem nivou (B2, C1),
  • čija je oblast rada tematski povezana sa Evropskom unijom,
  • i koji imaju radne kontakte sa SR Njemačkom i EU institucijama.

Kurs organizuje Ministarstvo vanjskih poslova SR Njemačke u saradnji sa Goethe Institutom.

Detaljne informacije o kursevima se mogu naći u programu za 2018 godinu u dodatku. (www.goethe.de/eu-kurse)

Ministarstvo vanjskih poslova SR Njemačke pokriva troškove smještaja, kao i troškove kursa i pratećeg programa. Informacije o preuzimanju ostalih troškova se mogu naći u opisu pojedinačnih kurseva.

Potrebno znanje njemačkog jezika za učešće na svim kursevima je B2. Za dodatne informacije o načinu prijave i prijavni formular molimo da kontaktirate nadležni Goethe Institut:

Goethe-Institut Beograd

Gospodin Dr. Bernd Schneider

E-Mail: bernd.schneider@goethe.de

Gospodin Milan Kolarević

E-Mail: milan.kolarevic@goethe.de