PODGORICA, 17. oktobar 2017. – Odgovornost na svim nivoima je ključni koncept za uspostavljanje praksi dobrog upravljanja u državnoj upravi u Crnoj Gori, zajednički je zaključak panel diskusije “Prioriteti u reformi javne uprave” koju su organizovali Delegacije Evropske unije i EU info centar sa NVO „ Institut alternativa“.

”Krajnji cilj reforme javne uprave je da olakša život građana, i to svi uvijek moramo imati na umu”, rekla je Eleonora Formanjana, program menadžerka u Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori.

Milena Milošević, istraživačica javnih politika u Institutu alternativa, napomenula je da je Institut u junu izradio izvještaj o implementaciji ove reforme, u okviru projekta ”Civilno društvo za dobru upravu: Da služi i zasluži!”, koji podržava Evropska unija.

”Ono što se naročito ističe u našim istraživanju je odsustvo odgovornosti i mehanizama koji bi trebalo da je unaprijede. Dovoljno je da pođete na sajt Ombudsmana i da pogledate koje su to najnovije primjedbe građana na rad uprave. Primjera radi, građanin od 2003. godine, dakle punih četrnaest godina, nije u mogućnosti da raspolaže svojom imovinom zato što Uprava za nekretnine odugovlači postupak”, navela je Milošević.

Danijela Nedeljković – Vukčević, generalna direktorica u Ministarstvu javne uprave, rekla je da državna uprava i civilno društvo često drugačije vide ostvarene rezultate, što je i prirodno. ”Ipak, operativni zaključci Posebne grupe koji su po prvi put objavljeni na sajtu MJU, jedan su od indikatora otvorenosti i spremnosti uprave da ozbiljno i transparentno radi na reformi.” 

”Moramo da radimo na unaprijeđenju svijesti rukovodilaca o tome koliko odgovorno rade. Takođe, u fokusu pažnje je rad na ažuriranju Centralne kadrovske evidencije, bez koje nema kvalitetnog upravljanja ljudskim resursima i upravo se radi na stavranju uslova za povezivanje ove baze sa bazom Ministarstva finansija o zaradama, što je preduslov za efikasno praćenje broja zaposlenih i realizaciju procesa optimizacije”

Ana Krsmanović, generalna direktorica u Ministarstvu finansija, rekla je da je organizacija civilnog društva moraju biti kontrolori, te da je ukazivanje na probleme spolja uvijek biti korisno.

”Promjene se ne dešavaju preko noći, ali mislim da se postepeno vidi boljitak u kvalitetu uprave. Ne moramo imati tektonske promjene da bismo popravili stanje”, rekla je Krsmanović, navodeći da i uvođenje novih praksi u radu doprinijeti većoj odgovornosti i boljim uslugama.

Ana Perović – Vojinović, sutkinja Upravnog suda, rekla je da novi Zakon o upravnom postupku i Zakon o upravnom sporu uvode nova pravna sredstva. ”U kontekstu reforme javne uprave i težnje ka skraćivanju trajanja upravnog spora, a kao neko ko primjenjuje Zakon svakodnevno, moram reći da iako težimo tome da imamo i efikasnost i kvalitet, to nije uvijek jednostavno. Uspostavljanju balansa između ovih koncepata mora doprinijeti i uprava.”

Do kraja oktobra ove godine, Ministarstvo javne uprave i Ministarstvo finansija će biti u posjedu tačnog broja zaposlenih, obećala je Nedeljković-Vukčević, odgovarajući na pitanja medija, nakon čega će uslijediti finalizacija metodologije za utvrđivanje optimalnog broja zaposlenih u našoj upravi.