Sektor:

Prekogranična i regionalna saradnja

Život u prekograničnim područjima je specifičan, jer svojim stanovnicima sa obje strane granice može donijeti koristi, ali i izazove. Oni uglavnom imaju sličan način života i dijele iste navike, kulturu i tradiciju, čak i dobra i zemlju. Zato je prekogranična saradnja (CBC) ključni element politike Evropske unije prema susjedima. Osmišljena je kao podrška promovisanju dobrosusjedskih odnosa, podsticanju integracije u EU i jačanju društveno-ekonomskog razvoja.

Crna Gora aktivno učestvuje u 5 trilateralnih ili transnacionalnih programa i 4 bilateralna programa prekogranične saradnje: sa Albanijom, Kosovom*, Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. Da bi to podržala, EU je u prekograničnu saradnju naše države sa regionom uložila 52 miliona eura od 2007. godine, i to kroz sljedeće programe: Crna Gora-Albanija 16,6 miliona eura, Crna Gora-Kosovo 10,2 miliona eura, Bosna i Hercegovina-Crna Gora 12,6 miliona eura, Srbija i Crna Gora 12,6 miliona eura. Projekti koji se sprovode u okviru ovih programa realizuju se na lokalnom nivou i promovišu razmjenu znanja i iskustava među susjedima, nove vještine i pojačanu teritorijalnu saradnju. Oni imaju za cilj pronalaženje zajedničkih rješenja za zajedničke izazove, na održiv način.

Pomoć EU u programima prekogranične saradnje obuhvata: zapošljavanje, mobilnost radne snage, društveno i kulturno uključivanje preko granice, zaštitu životne sredine, borbu protiv klimatskih promjena, prilagođavanje i ublažavanje, sprečavanje i upravljanje rizicima od prirodnih katastrofa, razvoj turizma i zaštitu kulturnog i prirodnog nasljeđa. Pomoć EU za programe prekogranične saradnje nastaviće se i u budućnosti, u cilju promovisanja pomirenja, izgradnje povjerenja i dobrosusjedskih odnosa u regionu Zapadnog Balkana.

*Ovaj naziv ne prejudicira status i u skladu je sa Rezolucijom Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1244/1999 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.

Projekti

Poljoprivreda predstavlja glavni ekonomski potencijal i u Crnoj Gori i u Albaniji. Stoga je važno da se taj potencijal u potpunosti iskoristi, kao i da se mladi ljudi u obje zemlje više uključe u poljoprivredne aktivnosti.
Turizam na otvorenom predstavlja važan aspekt održivog turizma u svakoj zemlji. Ovim projektom biće podržan dalji razvoj prekograničnog područja „Bjeshkët e Nemuna/Prokletije“ kao turističke destinacije na otvorenom.
Razvoj ruralnog turizma predstavlja snažan potencijal za diverzifikaciju ruralne ekonomije Crne Gore i Kosova. Cilj ovog projekta je da se ojača održivi razvoj ciljnog prekograničnog područja, i to kroz valorizaciju zajedničkih turističkih potencijala zasnovanih na prirodnom i kulturnom nasljeđu.
Obrazovanje i obuka treba da budu usklađeni sa potrebama tržišta rada. Takođe, teorijsko znanje treba da bude u skladu sa njegovom praktičnom primjenom, jer su to dvije strane istog novčića.
Zagađenje predstavlja jednu od najvećih prijetnji današnjice, kako za životnu sredinu tako i za zdravlje ljudi. Utiče na sve i zato je važno preduzeti mjere za njegovo smanjenje.
Društvene inovacije vode ka novim ili većim mogućnostima, kao i ka boljem korišćenju sredstava i resursa. Ovaj projekat je usmjeren na izgradnju i jačanje vještina i kompetencija mladih u prekograničnoj oblasti Crne Gore i Kosova u pogledu društveno-inovativnih praksi i učešća u sektoru digitalne ekonomije.
Turizam kulturnog nasljeđa pruža mogućnost ljudima da iskuse autentične aktivnosti, artefakte, hranu, odjeću i muziku. Turistima pruža nezaboravna, jedinstvena iskustva i ujedno ima pozitivan ekonomski uticaj na svako društvo.
I Kosovo i Crna Gora se, s jedne strane, suočavaju sa trajnim odlaskom mladih ljudi iz ruralnih područja u potrazi za poslom u gradovima. S druge strane, obje ekonomije imaju sve veću stopu nezaposlenosti mladih i sve starije poljoprivrednike.
Pčelarstvo je profitabilna djelatnost, koja pomaže samozapošljavanju i smanjenju siromaštva, a nema negativan uticaj na životnu sredinu. Cilj ovog projekta bio je razviti pčelarstvo kao dobru mogućnost za samozapošljavanje osoba sa invaliditetom (OSI) u pograničnim područjima Bosne i Hercegovine i Crne Gore.
Cikloturizam postaje sve važniji dio turističke industrije, posebno kada je riječ o njegovom doprinosu održivom razvoju turizma. Ovaj projekat imao je za cilj da podrži razvoj i promociju biciklističke i turističke ponude na otvorenom u određenim ruralnim područjima prekograničnih regiona Crne Gore i Hercegovine, kao i njenu integraciju u ukupnu turističku ponudu jadranskog zaleđa.
Veće učešće žena u radnoj snazi predstavlja jednu od najvažnijih komponenti razvoja, ekonomskog rasta i borbe protiv nezaposlenosti u svakom društvu.
Sistemi za sakupljanje otpada osmišljeni su kako bi se poboljšali uslovi življenja u gradovima širom svijeta i od presudne su važnosti za efikasnu zaštitu životne sredine.
Kao turističke destinacije, i Crna Gora i Albanija su posvećene daljem razvoju svojih turističkih ponuda. Uzimajući u obzir da su pojedina područja u planinskim zonama u obje države postala atraktivna za investicije, ovaj projekat je prepoznao da je važno spriječiti devastaciju i očuvati kulturno i prirodno nasljeđe takvih zona, uz istovremeno razvijanje održivog turizma.
Crna Gora i Albanija su zemlje izložene raznim nepogodama, uključujući i poplave. Kako je nivo rizika od katastrofe visok u obje zemlje, ovaj projekat bio je usmeren na unapređenje zaštite od opasnosti, naročito od poplava, i to kroz izgradnju kapaciteta, podizanje svijesti i prekograničnu saradnju u oblasti smanjenja rizika od katastrofa.
Gastronomija, kao dio kulture i glavni element nematerijalnog nasljeđa zemalja širom svijeta, sve je veći motiv za turiste pri odabiru destinacije. Gastronomski turizam pomaže u brendiranju destinacija, zatim održavanju i očuvanju lokalne tradicije i različitosti, te primjeni i nagrađivanju autentičnosti.
Poplave i požari su najučestalije nepogode u Crnoj Gori i Albaniji, sa katastrofalnim posljedicama po životnu sredinu, živote i imovinu ljudi, kulturno nasleđe i ekonomiju. Ovaj projekat ima za cilj poboljšanje zaštite prekogranične oblasti od rizika od katastrofa.
Crna Gora i Albanija dijele zajedničke vodene resurse, koji su veoma značajni za njihov održivi razvoj, zaštitu životne sredine, ekonomiju, turizam i kulturu. Prekogranična saradnja je od suštinskog značaja u ovim oblastima, posebno na području Skadarskog jezera.
Koncept nulte stope otpada štiti životnu sredinu, doprinosi ekonomiji i promoviše socijalnu jednakost. Zbog toga je važno podići svijest javnosti o negativnim uticajima smeća na zdravlje i životnu sredinu, kao i o svim prednostima koje koncept nulte stope otpada donosi društvu.
Uspješno angažovanje mladih na tržištu rada značajno je ne samo za njihovo lično i ekonomsko blagostanje, već i za socijalnu koheziju i ekonomski razvoj društva. Zbog toga je važno podržati društvenu inkluziju mladih i njihovo uključivanje na tržište rada, kao i omladinsko preduzetništvo – posebno kroz preduzetničko obrazovanje i obuku.
Turizam je važan izvor prihoda za svaku državu i podstiče međusobno razumijevanje, razmjenu i saradnju među zemljama. Dječiji turizam, kao dio turističke industrije, može doprinijeti održivom razvoju zajednice.
Kulturna baština je opšte dobro svakog društva i zato je njeno očuvanje veoma važno. Ovaj projekat je imao za cilj stvaranje i promociju zajedničkih prekograničnih turističkih proizvoda, i to kroz podsticanje partnerstava u kulturi i turizmu, te obnavljanje zanemarene kulturno-istorijske baštine u opštinama Nikšić i Plužine u Crnoj Gori i opštinama Trebinje i Bileća u Bosni i Hercegovini.