Centar za demokratsku tranziciju predstavio je, u Eu Info centru, rezultate istraživanja o transparentnosti sudova. Istraživanje je dio projekta koji je finansirala Evropska unija.

Crnogorski sudovi i Sudski savjet su u odnosu na 2014. godinu povećali transparentnost, ali i dalje postoje oblasti radi koje moraju unaprijeđivati, pokazalo je istraživanje Centra za demokratsku tranziciju .Predsjednica CDT-a Milica Kovačević kazala je da su transparentnosti i otvorenost sudske vlasti od posebne važnosti za povjerenje javnosti u pravosudni sistem, imajući u vidu da istraživanja pokazuju da većina građana Crne Gore nema povjerenja u sudstvo.

“Obezbjeđivanjem pune javnosti rada ostvaruje se važna uloga u podizanju povjerenja i obrazovanju javnosti, poboljšanju pristupa pravdi i povećanju sudske odgovornosti”, kazala je Kovačević.

Najtransparentni među sudovima su Vrhovni sud CG i Osnovni sud Nikšić (zadovoljili 90%  pokazatelja uspjeha), dok je najlošiji rezultat ostvario Osnovni sud Cetinje (zadovoljio 71% pokazatelja uspjeha). Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica smatra da su predstavljeni rezultati od izuzetne važnosti, kao i da preporuke nijesu teške i neostvarljive.

„Temelj već postoji, neke stvari treba finalizovati i bolje postaviti“, kazala je Medenica.

Istraživanje je pokazalo da svi sudovi u Crnoj Gori imaju veb stranice, koje imaju funkcionalnu pretragu. Svi sudovi obuhvaćeni istraživanjem na veb stranicama imaju objavljena najvažnija administrativna dokumenta – djelokrug, organizacionu strukturu, biografije sudija, kao i spisak državnih službenika i namještenika sa zvanjima. Takođe, ažurno se objavljuju i sudske odluke.

Međutim, čak 11 sudova ih ne ažurira redovno saopštenjima i aktuelnim informacijama. Analiza je pokazala da iako medije informišu saoštenjima i odgovaraju na njihove zahtjeve,sudovi rijetko ili nikako ne održavaju konferencije za medije. Rezultati pokazuju i da Sudski savjet na sajtu objavljuje većinu informacija,ali se one teško pronalaze i skrivene su u saopštenjima i sekcijama sajta do kojih se često ne može doći logički i intuitivno.

Iz CDTa su sudskoj vlasti uputili niz preporuka kako da unaprijede trenutno stanje.

 

Sadržaj ovog članka je isključiva odgovornost EU Info Centra i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.