Podgorica, 4. jul 2017. EU info centar u saradnji sa Ministarstvom kulture i Deskom za Kreativnu Evropu Crne Gore predstavio je mogućnosti finansiranja domaće audiovizuelne produkcije kroz evropske fondove.

Kako je saopšteno na prezentaciji, u okviru evropskog programa MEDIA i crnogorski stvaraoci imaju priliku da konkurišu za dio filmskog fonda EU koji iznosi 820 miliona eura za period od 2014-2020. Kroz ovaj program, koji je dio šireg programa Kreativna Evropa, EU finansira filmove sa evropskom dimenzijom, njeguje nove tehnologije, omogućava filmovima da pronađu nova tržišta izvan nacionalnih i evropskih granica i pomaže šeme za razvoj publike.

Za sredstva je moguće konkurisati kroz 14 konkursa, koji se ondnose na četiri oblasti MEDIA programa: razvoj i produkciju audiovizuelnih dijela, distribuciju, razvoj publike i usavršavanje i umrežavanje.

170704_media info day 10Uz Iliju Subotića, koordinatora potprograma MEDIA i savjetnika za audiovizuelne djelatnosti u Ministarstvu kulture Crne Gore, gošća MEDIA Info dana bila je Nevena Negojević, rukovoditeljka MEDIA Deska u Srbiji koja je zainteresovanim crnogorskim filmskim djelatnicima prenijela iskustva te zemlje iz učešća na konkursima za razvoj pojedinačnih filmskih projekata, kao i podršku festivalima, dok je posebna pažnja bila posvećena šemama za obuku profesionalaca, kao i mogućnostima umrežavanja.

U prvoj godini učešća u programu MEDIA, 2016-oj, Srbija je obezbijedila podršku za 23 projekta vrijedna oko 660 hiljada eura.

Od 1991. godine, od kada EU pruža podršku razvoju kreativnog i audiovizuelnog sektora u Evropi, 2,4 milijarde eura uloženo je u razvoj audiovizuelnih profesionalaca i njihovih projekata i publike.

MEDIA info dan je održan u okviru manifestacije „Dani evropskog filma 2017“.