Podgorica, 1. oktobar – Resursni centar za organizacije civilnog društva predstavljen je u EU info centru, a njegovi osnivači su pozvali sve nevladine organizacije da počnu da koriste njihove usluge.

Šef sektora Kooperacija u Delegaciji EU, Herman Špic,  je kazao da civilno društvo ima enormno važnu ulogu u demokratskim društvima i da EU pruža konstantnu podršku razvoju civilnog društva u zemljama kandidatima za članstvo, uključujući Crnu Goru.

„Bez osnaženog i slobodnog civilnog društva nema funkcionalnog demokratskog sistema. Ne samo da je prisustvo snažnog civilnog društva njeguje pluralizam u našem društvu, već rad civilnog društva doprinosi efektivnosti i održivosti institucija, vlada, pa čak i Evropske unije,“ kazao je Špic.

On je kazao da je jedna od ključnih akcija podrške Evropske unije civilnom društvu u Crnoj Gori finansiranje Resusrsnog centra, dodajući da radeći to, EU podržava aktiviste, one ljude koji direktno komuniciraju sa građanima i koji se ponekad suočavaju sa teškoćama kada se bore za prava onih koje predstavljaju.

„Evropska unija želi da vidi snažno, razvijeno i uticajno civilno društvo u Cnoj Gori a Resursni centar će biti kanal da bi se postigao taj cilj,“ kazao je Špic.

Direktorica CRNVO, Ana Novaković je kazala da postoje dva konkretna razloga zašto je uspostavljanje resursnih centara i dalje neophodni, nedostatak podrške od države i potreba da da se neometano djeluje u društvu.

„Nevladine organizacije i pojedinci sa kritičkim osvrtom na stanje u društvu predmet su prljavih medijskih kampanja, a predstavnici vlasti ih bez zadrške proglašavaju državnim neprijateljima, koji rade suprotno interesu družave. Mi ipak cijenimo da suprotno interesima države rade oni koji su odgovorni zašto je u Strategiji EU za Zapadni Balkana, Crna Gora sa ostalim zemljama iz regiona prepoznata kao zarobljena država, zbog prisustva organizovanog kriminala i korupcije i nedozvoljenog miješanja u rad medija“ kazala je Novaković.

Ona ističe da Resursni centar ostaje otvorena prva adresa svim organizacijama civilnog društva i pojedincima koji planiraju da u formi udruženja i organizacija doprinesu razvoju društva u svim segmentima.

Resursni centar za organizacije civilnig društva je finansiran u okviru Instrumenta za civilno društvo (CSF), posredstvom Delegacije EU i sljedeće tri godine pružaće usluge nevladinim organizacijama u više opština.