U prostorijama EU Info Centra održana je radionica „Razvoj informacionog sistema (IS) za primjenu Zakona o slobodnom pristupu podacima”. Radionica je dio projekta koji je pokrenula Agencija za zaštitu ličnih podataka, a koji je finansirala Delegacija Evropske unije u Podgorici. U sklopu projekta napravljen je informacioni sistem koji prati oblast slobodnog pristupa informacijama. Zaposleni u Agenciji predstavili su učesnicima radionice, državnim službenicima, veb aplikaciju koju će ubuduće koristiti.

„Danas za prisutne organe vlasti vršimo tu prezentaciju da bi se oni upoznali sa veb aplikacijom o podacima koje treba da nam pošalju, koje smo opet mi obavezni u Agenciji da uvodimo u naš informacioni sitem, zbog raznih statističkih izvještaja, između ostalog obaveze da izvještavamo Skupštinu o stanju u oblasti slobodnog pristupa informacijama“, objasnio je Nenad Đurković, šef odsjeka za registar i IS.

Novi sistem će olakšati funcionisanje na relaciji državni organi – Agencija. Dosadašnja praksa podrazumijevala je da svi zahtjevi koji se odnose na primjenu Zakona o slobodnom pristupu informacijama stižu na jednu adresu, u svim pisanim formama, a odatle ih zaposleni u Agenciji unose u informacioni sistem.

Sa novom aplikacijom već su upoznati zaposleni u državnim organima u kojima po prirodi posla dolazi najviše zatjeva koje se odnose na primjenu Zakona o SPI: u MUPu, ministarstvu finansija, poreskoj upravi, skuptštinii  fondu PIO.

 

Sadržaj ovog članka je isključiva odgovornost EU Info Centra i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.