U okviru programa Kreativna Evropa, koji finansira Evropska unija, raspisan je konkurs za izgradnju kapaciteta i jačanje saradnje u kulturnom i kreativnom sektoru u zemljama Zapadnog Balkana, vrijedan pet miliona eura. Kreativna Evropa je EU program kojim se podržava sektor kulture, umjetnosti i audiovizuelne djelatnosti, a u kojem Crna Gora učestvuje od 2014. godine.

Ministarstvo kulture Crne Gore i Desk za Kreativnu Evropu su povodom raspisivanja poziva organizovali Info dan, kako bi zainteresovane upoznali sa uslovima i načinima na koje se crnogorske institucije i organizacije, koje se bave kulturnom i kreativnom djelatnošću, mogu prijaviti. Poziv je namijenjen institucijama i organizacijama koje su kao pravna lica aktivne u kulturnom i kreativnom sektoru, dok fizička lica nemaju pravo učešća. Predloženi projekti moraju biti u skladu sa osnovnim prioritetima konkursa:

– pospješivanje kulturne prekogranične saradnje između zemalja Zapadnog Balkana i članica Evropske unije;

– jačanje konkurencije u kulturnom i kreativnom sektoru u regionu.

Govoreći o značaju ovog poziva, koordinatorka crnogorskog Deska za Kreativnu Evropu je navela da je ovo jedinstvena prilika za naše organizacije i institucije iz oblasti kulture da učestvuju u programu za koji je Evropska komisija predvidjela sufinansiranje u iznosu od 85% ukupnog budžeta. Dodatno, naglašeno je da je još jedna prednost ovog poziva usmjerenost na regionalnu saradnju, zbog čega je i pronalaženje potencijalnih partnera olakšano.

Ukupna sredstva namijenjena za realizaciju ovog konkursa su pet miliona eura, dok je predviđeni budžet pojedinačnih projekata od 100.000 do 500.000 eura. Rok za dostavljanje prijedloga je 17. mart 2020. godine u 17h, a svi zainteresovani više informacija mogu pronaći na sajtu Deska za Kreativnu Evropu OVDJE.