Forum mladi i neformalna edukacija (Forum MNE) raspisuje poziv za dostavljanje prijedloga za 6 lokalnih organizacija civilnog društva u Crnoj Gori koje aktivno rade sa mladima (uključujući obuku i mentorstvo) u polju digitalnih vještina, preduzetništva ili karijernog savjetovanja, kreiranju video sadržaja ili drugim srodnim oblastima.

Cilj poziva je omogućiti sprovođenje one-stop-shop modela za zapošljivost mladih za 50 NEET mladih u Crnoj Gori (mladih koji trenutno nijesu zaposleni i nijesu u procesu obrazovanja) u skladu sa rezultatima istraživanja i definisanim ciljevima učenja (kreiranim kurikulumima).

Usluge (servisi) one-stop-shop modela za koje će biti dodijeljena sredstva su navedene u nastavku:

  • Kurs digitalnih vještina- A nivo
  • Kurs digitalnih vještina- B nivo
  • Online kursevi za razvoj digitalnih vještina- A i B nivo
  • Karijerno savjetovanje- grupa A
  • Karijerno savjetovanje- grupa B
  • Kurs preduzetničkih vještina

Ukupan iznos raspoloživih sredstava u okviru ovog poziva je EUR 50 000. Rok za podnošenje prijava je 12. april 2021. godine. Pitanja u vezi sa procesom prijavljivanja i procedurama možete slati e-mailom na: from02hero@forum-mne.com najkasnije do 30. marta 2021. godine. Prijave  moraju biti dostavljene elektronskim putem na engleskom jeziku. Više informacija, smjernice za podnosioce prijedloga projekta, kao i prijavne formulare možete pronaći OVDJE. U cilju informisanja potencijalnih aplikanata o Pozivu, online informativna sesija će biti održana u srijedu (31.03.), sa početkom u 12h. Sve zainteresovane organizacije se mogu registrovati do utorka (30.03.) u 15h putem sledećeg LINKA. Pitanja i odgovore možete pronaći OVDJE. Dokument će biti dopunjen sa pitanjima i odgovorima 1. aprila.

Poziv je dio regionalnog projekta pod nazivom “Moja karijera na putu do heroja- jačanje mreže organizacija civilnog društva Zapadnog Balkana za sprovođenje integrisanog modela usluga za zapošljivost mladih i buduće poslove 4.0 digitalne revolucije“, koji u Crnoj Gori sprovodi Forum MNE u saradnji sa Centrom za omladinski rad (Srbija), CEM (BiH), TOKA (Kosovo) i YSC (Albania), uz finansijsku podršku Evropske unije i Ministarstva javne uprave Crne Gore.

Svrha projekta je kreiranje one-stop-shop modela za zapošljivost mladih koji pripadaju NEET kategoriji u cilju razvoja vještina potrebnih za buduće poslove 4.0 digitalne revolucije.