Podrška malim i srednjim preduzećima (MSP) je ključna za podizanje konkurentnosti i EU će nastaviti da podržava Crnu Goru u ovoj oblasti, rečeno je na informativnoj sesiji povodom objave poziva  za dostavljanje prijedloga projekata u okviru grant šeme „Unaprjeđenje poslovnog okruženja i konkurentnosti privatnog sektora“.

Predstavnik Delegacije EU u Crnoj Gori, Mark Rajli, je rekao da su ove mjere namijenjene ubrzanju strukturnih prilagođavanja, podsticanju ambijenta povoljnog za stvaranje biznisa u crnogorskoj ekonomiji, uz istovremeno promovisanje malih i srednjih preduzeća, preduzetništva i inovacija.

“Smatramo da je podrška malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu ključna za obezbeđivanje ekonomskog rasta, inovacija, stvaranja novih radnih mesta i socijalne integracije u korist svih građana. Savjetodavni servisi prilagođeni specifičnim potrebama MSP-a, saradnjasvih  zainteresovanih strana treba da se poboljša uz u cijeloj zemlji. “, rekao je Rajli.

On je istakao da se sada mora dati prioritet u obezbjeđivanju opipljivog finansijskog podržavajućeg plana koji će direktno koristiti privatnom sektoru u zemlji.

Predstavnik Ministarstva ekonomije, Radosav Babić je podsjetio da je u okviru IPA programa 2014 – 2020, od ukupnog budžeta od 270 miliona eura,  18,2 miliona namijenjeno za podršku akcijama usmjerenim ka podsticanju inovacija, podizanju opšteg nivoa konkurentnosti privrede.

„Grant šema koju danas predstavljamo je prvi u nizu projekata koje će Ministarstvo ekonomije u saradnji sa Deleagacijom EU i Ministarstvom finansija realizovati u narednom periodu. Ipa podrška za sektor konkurentosti i inovacije pruža velike mogućnosti za unaprjeđenje poslovnog okruženja i konkurentosti crnogorske privrede,“ kazao je Babić.

Predstavnik ministarstva finansija Bojan Paunović objasnio je tehničke propozicije poziva.

„Poziv je objavljen 2. marta ove godine i traje 67 dana zaključno sa 8. majem. Svi su pozvani da podnesu projekte koji su usmjereni na unaprjeđenje poslovnog okruženja i konkurentnosti privatnog sektora u Crnoj Gori. U ovom periodu aplikanti će moći da se prijave za dobijanje granta u visini do 1.6 miliona eura.  Organizacije koje mogu podnijeti projekte su ministarstva i druga vladina i javna tijela država članica Evropske unije, kao i međunarodne organizacije. Prema indikativnom rasporedu objavljivanje rezultata poziva se očekuje u septembru ove godine nakon čega će se potisati ugovori.  Projekti odabrani za finansiranje mogu trajati od 18 do 36 mjeseci,“ kazao je Paunović