Blizu 90% ljudi u Crnoj Gori nikada nije tražilo zaštitu svojih potrošačkih prava pred državnim organima. To je pokazalo istraživanje o poznavanju potrošačkih prava u Crnoj Gori, koje su sproveli Ministarstvo ekonomije i IBF International Consulting, u okviru projekta EU “Tehnička pomoć za usklađivanje i primjenu pravne tekovine EU o unutrašnjem tržištu – AIM II”, vrijednog 1 170 000 eura.

Istraživanje, čiji su rezultati predstavljeni na konferenciji za medije u EU info centru, potvrdili su da u Crnoj Gori nije razvijena svijest o značaju zaštite potrošača. Dvije trećine ispitanika je kazalo da nema dovoljno znanja o zaštiti svojih prava, niti ima naviku da je traži. Kako bi se to promijenilo, Ministarstvo ekonomije će do kraja godine uvesti u upotrebu dvije mobilne aplikacije.

“Kako bi omogućilo aktivniju ulogu potrošača u procesu podnošenja prigovora, a zatim i pomoglo u podizanju nivoa edukacije o potrošačkim pravima, Ministarstvo ekonomije je pripremilo dvije nove aplikacije za mobilne telefone, namijenjene upravo potrošačima. Aplikacije su razvijene na način da, u situacijama kada dođe do kršenja potrošačkog prava, potrošači imaju mogućnost da na licu mjesta, na brz i jednostavan način, podnesu prigovor inspekcijskim organima, odnosno zatraže zaštitu od nadležnog državnog organa”, istakao je Jovo Rabrenović, generalni direktor Direktorata za razvoj nacionalnog brenda i zaštitu potrošača u Ministarstvu ekonomije.

Nadzor nad poštovanjem potrošačkih prava ima tržišna inspekcija. Glavna tržišna inspektorka Nada Đurđić je istakla da se oni snažno zalažu za edukaciju potrošača i podizanje nivoa javne svijesti o značaju zaštite njihovih prava, jer im to, između ostalog, pomaže u obavljanju posla.

„Bez aktivnog potrošača i aktivnog trgovca nije moguće izjednačiti, u ostvarivanju prava, crnogorskog potrošača sa onim iz EU. Zbog toga su važne ankete koje će nam pokazati gdje se nalazimo u ovoj oblasti i ukazati u kojem pravcu treba prilagođavati i propise i praksu. Iako je Crna Gora uradila dosta za potrošače, može se zaključiti da ovo istraživanje pokazuje da je pred nama još dosta posla“, ocijenila je Đurđić.

Istraživanje o poznavanju potrošačkih prava u Crnoj Gori obavljeno je u martu i aprilu ove godine, u svim crnogorskim opštinama, na uzorku od 1 202 građana i građanki.