PODGORICA, 14. mart 2017. – Crna Gora garantuje prava potrošača kroz ustav i zakone, ali sami potrošači moraju da se probude, edukuju i traže da se njihova prava ispoštuju – tu poruku je iz EU Info centra građanima uputio Centar za zaštitu potrošača (CEZAP) uoči 15. marta, Svjetskog dana prava potrošača.

“Moramo poručiti crnogorskom potrošaču da ta prava ne može niko umjesto njega da praktikuje. Mi to moramo da radimo. Mi ne smijemo da prećutimo nikakvu devijaciju. Kad se problem javi treba da budemo edukovani i da taj problem procesuiramo radi našeg interesa i boljitka. Samo tako sva zakonska prava imaće smisla i potrošač će biti ono što jeste – biće subjekat, a ne objekat tržišta. Biće regulator,” poručio je Predrag Boljević, stručnjak za telekomunikacije i energetiku CEZAP-a.

Iz ove organizacije, koja se već 17 godina bavi zaštitom potrošača kažu da su pred nama i dalje veliki zadaci, pogotovo kada se radi o edukaciji potrošača, ali iz njihove perspektive, veliki put je i pređen.

“Na početku je bilo teško izboriti se za bilo šta. Prvo uopšte nijeste dobijali račune, a kad smo se izborili da se dobijaju računi onda se dešavalo da izađete iz samoposluge, a na ručunu piše:”hljeb, hljeb, hljeb” … samo da se ne bi plaćao porez. Ta bitka je trajala dugo jer promjene idu jako sporo. Danas se došlo do toga da se radi na zatvaranju poglavlja 28”, kazala je Olga Nikčević, predsjednica CEZAP-a.

Do usklađivanja sa standardima Evropske unije Crnoj Gori predstoje još važne zakonske izmjene, saopštio je Generalni direktor za razvoj nacionalnog brenda i zaštitu potrošača u Ministarstvu ekonomije, Jovo Rabrenović.

IMG_8235

Novi Zakon o nedozvoljenom oglašavanju, i planirane izmjene Zakona o zaštiti potrošača, kako je kazao, donose obimne i velike promjene, među kojima i dosta novina koje će pomoći potrošačima u Crnoj Gori da svoj položaj značajno poprave. Jedna od njih tiče se kupovine na daljinu, odnosno davanja mogućnosti potrošaču da jednostrano raskine ugovor o kupovini proizvoda koji ne odgovara karakteristikama i svrsi kojoj je namijenjen, ili o finansijskim uslugama.

Poseban fokus konferencije i ovogodišnjeg Dana prava potrošača bila je izgradnja digitalnog svijeta kojem potrošači mogu vjerovati. Ova oblast, saglasni su govornici, predmet je brojnih aktuelnih pokušaja normiranja na svjetskom nivou, a dok oni traju savjet potrošačima je da kupuju samo sa provjerenih sajtova i sa posebnog, za to namijenjenog računa.

Na probleme kod trgovine preko interneta građani se ne žale, zbog nenadležnosti domaćih institucija, ali iz CEZAP-a kažu da dobijaju veliki broj pritužbi, i to u najvećoj mjeri na javne usluge, prvenstveno na snabdijevanje električnom energijom i telekomunikacije, a problema kažu ima od bankarskih usluga do prigovora na dvosmislene ili neprevedene deklaracije na proizvodima u samoposlugama.

Sadržaj ovog članka je isključiva odgovornost EU Info Centra i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.