Podgorica, 28. novembar 2016 – U Crnoj Gori žene čine većinu stanovništva, ali manjinu u pristupu takozvanim povoljnim prilikama, poslovnim poduhvatima, vlasništvu nad poslovnim subjektima, upravljačkoj funkciji u preduzećima i političkom angažovanju. Zapošljavanje žena, u tom kontekstu, bilo je tema radionice koju je organizovao EU Info centar u saradnji sa Privrednom komorom Crne Gore, uz učešće predstavnica/ka iz svih sfera života i primjera uspješnog ženskog preduzetništva kroz koje je posebna pažnja posvećena motivisanju i sticanju vještina uz koje se lakše dobija posao.

1

“Svjesni nasljeđene nejednakosti polova, prošlosti, tradicije, moramo biti uporni kako bi socijalne, kulturne, tradicionalne i druge predrasude o ženama bile prevaziđene. Potrebna je upornost u podsticanju ekonomskog osnaživanja žena, što bi značajno uticalo na njihovo veće učešće u donošenju odluka, prosperitetnije društvo i zdraviju ekonomiju”, rekla je potpredsjednica Privredne komore Crne Gore Ljiljana Filipović.

Prema statistici UN, žene obavljaju 67% svjetskog rada, zarađuju 10% dohotka, vlasnice su 1% imetka, a zarađuju 15 – 50% manje za isti rad nego muškarci.

U Crnoj Gori 50,2% stanovništva čine žene, a vlasnice su svega 9,7% poslovnih subjekata. Visina prosječne plate žena u Crnoj Gori za 14% niža u odnosu na prosječnu zaradu muškaraca, prvenstveno zbog toga što se one nalaze na poslovima koji su manje plaćeni.

Žene u Crnoj Gori imaju za trećinu manje izgleda od muškaraca da se zaposle, a i manje su zastupljene u radno aktivnom stanovništvu. S druge strane, žene čine 60% populacije sa visokim obrazovanjem i predstavljaju izuzetno jak potencijal za Crnu Goru što zahtijeva neophodne instrumente koji bi ih podržali da daju puni doprinos društvu u kojem žive.

2

Predsjednica Odbora ženskog preduzetništva Privredne komore Slavica Striković naglasila je značaj samozapošljavanja žena, odnosno pokretanje sopstvenog biznisa, kojem treba piosvetiti značajno veću pažnju, jer je žensko preduzetništvo najbrže rastuća kategorija u preduzetničkom svijetu, bez obzira na stepen ekonomskog razvoja zemlje.

Tu su, međutim, još uvijek prisutni brojni limitirajući faktori: otežan pristup finansijskim izvorima, nedostatak neophodnog znanja i iskustva za započinjanje posla, odsustvo samopouzdanja, otežan pristup različitim strukovnim udruženjima, te i dalje neravnomjerna raspodjela kućnih i porodičnih poslova između muškaraca i žena.

Načelnica Odsjeka za međunarodno posredovanje i zapošljavanje Zavoda za zapošljavanje Crne Gore (ZZZCG) Gordana Vukčević kazala je da je u Crnoj Gori uspostavljen pravni i institucionalni okvir i usvojene su politike i strateški dokumenti koji podržavaju rodnu ravnopravnost, unapređenje ženskih prava i ekonomsko osnaživanje žena, što su bili preduslovi da se krene u otklanjanje prepreka kada je u pitanju ekonomski položaj žena, obrazovanje, zašitita na poslu i u svakodnevnom životu.

Prema njenim riječima, žene trenutno čine većinu od ukupnog broja nezaposlenih. Duži niz godina je broj žena na evidenciji zavoda bio manji u odnosu na broj nezaposlenih muškaraca, ali je posljednjih godina primjetan značajan i nesrazmjeran rast broja nezaposlenih žena.

Vukčević je kazala kako Zavod za zapošljavanje, konstatno sprovodi različite mjere aktivne politike zapošljavanja. Među njima je i projekat “Računovodstvo za bolju budućnost” koji finansira Evropska unija. U okviru projekta će biti organizovana obuka za zanimanje računovodstveni tehničar/ka za najmanje 240 nezaposlenih, od čega će najmanje njih četvrtina koji uspješno završe obuku dobiti posao.

U diskusiji koja je uslijedila mogli su se čuti i drugi predlozi za ekonomsko osnaživanje žena kao što je usvajanje rješenja kojima bi se djelatnosti koje žene obavljaju u sivoj zoni uključile u legalne tokove, ili izmjena rješenja po kojima primaoci socijalne pomoći ne mogu da se uključe u projekte pomoći za zapošljavanje jer bi izgubili pravo na socijalna primanja. Potrebno je razmisliti, rečeno je u diskusiji, o osnivanju ženske parlamentarne mreže koja bi se u Skupštini zalagala za bolji položaj preduzetnica.