U sklopu zajedničke inicijative Crne Gore i Evropske unije za poboljšanje putne saobraćajne infrastrukture biće pripremljene dvije studije za nadogradnju postojeće infrastrukture za buduća proširenja Transevropske transportne (TEN-T) ključne mreže.

Kroz Investicioni okvir Zapadnog Balkana, koji je program EU za infrastrukturne investicije u regionu, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva Crne Gore i Direkcija za puteve  pripremiće idejni projekat i procjenu uticaja na životnu sredinu i kvalitet života ljudi za dionicu Mateševo-Andrijevica, auto puta Bar – Boljare. Cjelokupan posao biće finansiran bespovratnim sredstvima EU u iznosu od 3,1 milion eura.

Ove studije  biće podrška pripremi tehničke dokumentacije i razradi zdravih uslova za sprovođenje zaštite životne sredine koji su potrebni za investicije. Pored toga, za cijelu trasu autoputa Bar – Boljare biće pripremljena Analiza troškova i opravdanosti i Studija izvodljivosti vrijedna 1,3 miliona eura, u cilju predstavljanja finansijske održivosti planiranih infrastrukturnih radova i opravdanja trenutnog planiranja investicija. Ovaj projekat će finansijski podržati Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD).

Trenutna dionica je dio koridora “Orient -East-MED” kojim se gradi najbolja konekcija na trasi  rumunska granica – Beograd – Podgorica sa lukaom Bar na jadranskoj obali kao krajnjim odredištem. Ulaganja u ovu saobraćajnu vezu su od nacionalnog, regionalnog i međunarodnog značaja za Zapadni Balkan, jer će poboljšati nivo usluge i bezbjednost na putevima sjevera i juga Crne Gore, sve do granice Srbije.

Kada ova putna veza bude u potpunosti razvijena značajno će smanjiti vrijeme putovanja, redukovati broj saobraćajnih nezgoda ali i emisiju štetnih gasova i operativne troškova vozila. Poboljšaće ekonomske i trgovinske veze zemalja regiona i donijeti vidljiv napredak stvarajući bolje životne uslove. Sve to će imati pozitivan uticaj na ukupnu ekonomiju Crne Gore, njene građane i susjede.

Ovi projekti su u skladu sa prioritetima pristupanja EU i strategijom Transportne opservatorije jugoistočne Evrope SEETO  koja je regionalna organizacija za transport osnovana od strane EU i zemalja Zapadnog Balkana za promovisanje saradnje u razvoju transportne infrastrukture.