Podgorica, 17. oktobar – Danas je u EU Info Centru održana konferencija povodom početka tvinning projekta „Jačanje kapaciteta Odjeljenja za suzbijanje nepravilnosti i prevara Ministarstva finansija (AFCOS kancelarije)“.

Projekat vrijedan 200.000 eura finansira Evropska unija, a sprovode ga zajednički ministarstva finansija Crne Gore i Republike Hrvatske, uz administrativnu podršku Središnje agencije za finansiranje i ugovaranje Republike Hrvatske, sa ciljem pružanja podrške crnogorskoj administraciji u zaštiti finansijskih interesa EU.

Šef Sektora za saradnju u Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori, Herman Špic, podsjetio je da je Hrvatska, kao najnovija članica EU, ima najsvježije iskustvo u usvajanju i transponovanju evropskog zakonodavstva u nacionalnu legislativu.

„Zbog toga će hrtvatski eksperti biti vrlo vrijedni za crnogorske institucije, posebno za AFCOS kancelariju i tijela u AFCOS mreži. Najvažniji aspekat tvining projekata je upravo to – dijeljenje iskustava i najboljih praksi,” rekao je Špic.

On je dodao da će tvinning projekat će ujedno doprinijeti i sprovođenju aktivnosti predviđenih Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2017-2018, a naročito predviđenih poglavljem 32 (Finansijska kontrola).

“Takođe, kroz unaprijeđene kapacitete crnogorske administracije da zaštiti finasijske interese EU, ovaj projekat će pomoći u snaženju finasijske stabilnosti država članica, spriječiti zloupotrebu finasijskih sredstava i doprinijeti efikasnijem, uspješnijem i odgovornijem trošenju sredstava. Svi ti rezultati predstavljaju bitne mehanizme za borbu protiv korupcije” kazao je Špic.

Tokom šestomjesečnog trajanja projekta, crnogorski i hrvatski eksperti će zajednički sprovesti niz aktivnosti, kako bi ojačali kapacitete Odjeljenja za suzbijanje nepravilnosti i prevara (AFCOS kancelarije) i unaprijedili zakonodavni okvir zaštite finansijskih interesa EU u Crnoj Gori. Biće urađena analiza trenutnog stanja sistema i nakon toga izrađeni operativni protokoli, Smjernice o upravljanju nepravilnostima, Nacionalna strategija za borbu protiv prevara kao i Metodologija analize rizika. Hrvatski eksperti će takođe održati treninge i organizovati studijsku posjetu za crnogorske kolege mjerodavnim hrvatskim institucijama,  te organizovati seminar za medije, s ciljem ukazivanja na važnost podizanja svijesti i aktivnog učestvovanja javnosti u prijavljivanju  i suzbijanju nepravilnosti i prijevara.

Crna Gora kao korisnica sredstava iz pred-pristupnog programa pomoći IPA  koja  se isplaćuju iz budžeta Evropske unije, dužna je i u pred-pristupnom periodu osigurati djelotvorni zakonodavni okvir za zaštitu finansijskih interesa EU u Crnoj Gori. U tom smislu, u Ministarstvu finansija osnovano je Odjeljenje za suzbijanje nepravilnosti i prevara (AFCOS kancelarija), kao kancelarija za kontakt s Evropskom kancelarijom za borbu protiv prijevara (OLAF) i ima ulogu koordinisanja zakonodavnih, administrativnih i operativnih aktivnosti između institucija koje učestvuju u upravljanju i korištenju sredstava iz pred-pristupnog programa pomoći (IPA), te institucija koje su odgovorne za suzbijanje prevara, korupcije i ostalih vrsta nepravilnosti u Crnoj Gori (institucije AFCOS mreže).

Očekuje se da će razmjena iskustava i dobre prakse između korisničke institucije – Ministarstva finansija Crne Gore i institucije države članice – Ministarstva finansija  Republike Hrvatske dovesti do ojačanih kapaciteta AFCOS kancelarije u Crnoj Gori, što će za posljedicu imati uspješniju zaštitu finansijskih interesa EU u Crnoj Gori.