Institut za medije Crne Gore pokrenuo je kampanju „Mediji za građane, građani za medije“, koja ima za cilj jačanje medijske pismenosti i jačanje profesionalnog novinarstva, koje treba da bude u službi javnog interesa. Kampanja je dio regionalnog projekta, koji se istovremeno realizuje u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Sjevernoj Makedoniji, Albaniji i Crnoj Gori. Projekat je finansiran od strane Evropske Unije, dok je u Crnoj Gori kofinansiran od strane Ministarstva javne uprave.

„Kako se novinarstvo i mediji suočavaju sa kontinuiranim izazovima, kampanjom se  želi postići bolje razumijevanje novinarstva i medija od strane ostalih društvenih činioca. Takođe, kampanjom se želi postići i bolje međusobno razumijevanje, kroz objašnjenje osnovnih pojmova i principa novinarstva i medija,  kroz podizanje svijesti građana o ulozi i uticaju novinarstva i kroz povećanje odgovornosti novinara i medija i prema sopstvenom statusu  i prema kvalitetu komunikacije sa građanima“, navode ju Institutu.

U kampanji učestvuju ličnosti iz javnog, društvenog i medijskog života Crne Gore, prepoznate po svom aktivnom djelovanju i želji da poboljšaju sisteme u okviru kojih rade . Učesnici kampanje objašnjavaju koja je uloga novinara u društvu, čemu služi novinarstvo, kome da se žale na loše novinarstvo, šta je dobar intervju, a šta istraživačko novinarstvo, čemu služe javni emiteri i zašto je važno da znate ko je vlasnik nekog medija, ko postavlja pitanja u ime građana…

„Vjerujemo da će kampanja skrenuti pažnju javnosti na značaj medijske pismenosti , na važnost kritičkog promišljanja, kao i na zahtijevniji odnos građana i medija za kvalitetnijim društvenim ambijentom. Takođe, vjerujemo da će kampanja doprinijeti procesu profesionalizacije medija“, poručili su u saopštenju.

Video sadržaji napravljeni u okviru kampanje dostupni su na YouTtube i Facebook Instituta.