Podgorica, 6 decembar 2016, – U EU Info centru je danas održan sastanak Nadglednog odbora za Instrument pretpristupne podrške (IPA) na kojem su razmatrani efektivnost, kvalitet i cjelishodnost sprovođenja programa i projekata koje finansijski podržava Evropska unija, kao i aktivnosti u okviru pripreme programa i akcija koje će se finansirati fondovima EU u narednom periodu.

Sastanak je, u ime Vlade Crne Gore, otvorio ministar evropskih poslova i nacionalni koordinator za Ipu Aleksandar Andrija Pejović, a u ime Evropske komisije direktorica za Zapadni Balkan u Generalnoj direkciji EK za susjedstvo i pregovore o proširenju Henoveva Ruis Kalavera.

Otvarajući sastanak ministar Pejović je istakao da Crna Gora bilježi visok stepen iskorištenosti sredstava iz Ipe, što pokazuje da imamo znanja i vještina, kako za planiranje, tako i za uspješno sprovođenje projekata. Podsjetio je da je u periodu 2007 – 2013, Crna Gora iskoristila više od 90 % sredstava od raspoloživih 235 miliona eura bespovratne podrške EU.

„Kao najmanja država Zapadnog Balkana uspjeli smo da uspješno privedemo kraju najveći broj projekata prekogranične saradnje, što dovoljno govori o intenzitetu saradnje Crne Gore sa susjedima i u ovoj oblasti“, istakao je ministar Pejović.

33

On je naglasio da je, u pravcu nastavka uspješnog korištenja dostupnih sredstava za period 2014 – 2020,  u kojem je Crnoj Gori na raspolaganju 275 miliona eura, već isplanirana namjena preko 100 miliona eura ovih sredstava u okviru programa za 2014, 2015. i 2016. godinu koji su usmjereni na podršku najvažnijih reformi koje će Crna Gora sprovoditi u okviru pregovaračkog procesa, ali i na dalje jačanje infrastrukture, što će doprinijeti boljoj povezanosti Crne Gore s državama regiona, ali i s ostatkom EU.

Direktorica za Zapadni Balkan u Generalnoj direkciji EK za susjedstvo i pregovore o proširenju Henoveva Ruis Kalavera je istakla da Crna Gora koristi Ipu kao važno sredstvo podrške sprovođenju najvažnijih reformi u procesu pristupanja EU. Poručila je da uspjeh Crne Gore u korištenju sredstava EU potvrđuje i spremnost EU da poveća iznos dostupnih sredstava Ipe tokom finansijske perspektive 2014 – 2020.

“Na taj način mi pripremamo Crnu Goru kao budući članicu Evropske unije i zbog toga izdvajamo značajnu pomoć. U višegodišnjoj finansijskoj perspektivi imali smo velike iznose ali smo spremni da dajemo čak i više sredstava, oko 300 miliona “, rekla je Ruis Kalavera.

Ona je naglasila da će EU i nastaviti da pruža podršku prioritetnim sektorima u Crnoj Gori, kako bi, u konačnom, svaki građanin Crne Gore osjetio konkretne koristi od reformi koje se sprovode tokom procesa pristupanja Uniji.